Fundació DKV Integralia

Creada per facilitar la inserció laboral de persones amb discapacitat


 
La Fundació DKV Integralia és una organització sense ànim de lucre fundada per DKV Seguros. La seva missió és promoure la integració i l'ocupació per a les persones amb discapacitat. Tenint present aquest objectiu, la fundació ha establert un nombre de centres d'atenció de trucades perquè les persones atenguin els clients, coordinin el calendari de cites i facin enquestes de satisfacció.

Es va posar en marxa el 1999 i actualment dóna feina a més de 260 persones, la majoria amb greus discapacitats físiques. 

La Fundació ha crescut en clients i activitat, fet que permet augmentar els centres de treball. Al centre de Madrid s'han incorporat clients com ara Banesto, DAS, Fujitsu i Banco Espírito Santo, fet que ha permès a la Fundació mantenir tota la mà d'obra durant un any difícil.

La seu d'Integralia al Prat de Llobregat (Barcelona) dóna feina a més de 170 persones. Des que es va fundar el novembre de 1999, la fundació ha rebut nombrosos premis nacionals i honors, en especial pel seu compromís amb la integració social de les persones amb discapacitat. El 2007, d'acord amb la Fundación Española Empresa y Sociedad, aquest model d'integració posa DKV entre les empreses espanyoles amb més percentatge de treballadors amb discapacitat.
 
L'Escola Integralia comença a donar els seus fruits, amb 113 estudiants en 8 cursos de Telemarketing, especialitzats en banca, assegurances i vendes; ha generat ocupació per a 43 persones el 2013.

La Fundació s'estén a l'Amèrica Llatina i integra amb èxit la seva metodologia. Més de 50 persones treballen al centre del Perú.

La Fundació ha establert els pilars d'una moderna DKV amb la Fundació Integralia eficaç i eficient als nous reptes i amb una clara vocació d'exportar el model amb els seus tres objectius principals:
  • la inserció de les persones amb discapacitat en l'àmbit de les empreses,
  • la sostenibilitat dels Centres Especials d'Ocupació a través de la capacitació i el desenvolupament professional dels seus empleats,
  • i crear consciència en el sector empresarial.