Gestió ètica i sostenible

Certificats independents ho avalen

Som la primera asseguradora amb el certificat de gestió ètica i socialment responsable segons la norma SGE21 de Forética.

Miniatura

Estatut de compromisos ètics

L'Estatut de compromisos ètics és el marc que orienta el treball de DKV amb els diferents públics externs amb què l'empresa interactua segons els seus valors corporatius.

S'adrecen a clients, professionals sanitaris, mediadors i socis, proveïdors de serveis per a assegurances generals, proveïdors de serveis generals i societat: comunitats on operem i entitats no lucratives, l'entorn regulatori, el sector públic, els governs i partits polítics, sector assegurador i mitjans de comunicació.

Vegeu l'Estatut de compromisos ètics

Codi de conducta per a empleats

Orienta el treball de DKV segons la seva política de responsabilitat i sostenibilitat empresarial i valors corporatius d'excel·lència, treball en equip, sostenibilitat, orientació a resultats, innovació i empatia.

Gestió sostenible

A DKV tenim un compromís ferm amb el medi ambient. La nostra filosofia es basa en la sostenibilitat i la gestió racional dels recursos. Perquè considerem que tots hem d'aportar el nostre granet de sorra per lluitar per un món millor. Més informació

L'ètica a DKV

L'ètica a DKV és una impulsora de l'excel·lència professional i corporativa, basada en el comportament de les persones i en la seva responsabilitat personal que forma part de l'avaluació del seu acompliment professional, i que crea un marc de cooperació interna i externa per generar benefici compartit i sostenible. A DKV tenim un sistema d'avaluació, control i millora de la gestió d'ètica empresarial.

Sistema de Gestió Ètica

Gestió financera transparent

DKV Seguros i sis dels seus productes disposen del segell EthSi de l'Observatori de les finances ètiques de l'associació catalana FETS (Finançament Ètic i Solidari). La companyia ha revalidat durant set anys consecutius aquesta acreditació ètica, que avala la gestió transparent de les finances, així com un comportament ètic cap a tots els públics de la companyia, inclosos la societat i el medi ambient. Les assegurances que, a més de la companyia, disposen del segell EthSi són: DKV Integral Sin Barreras, DKV Integral, ERGO Hogar, ERGO Protección Familiar, ERGO Ecofuneral i ERGO EcoHogar.