Assegurances responsables

Treballem per millorar les nostres assegurances i serveis

Seguros para nuestros mayores y para hijos con síndrome de Down.
assegurances responsables

Edat de contractació fins als 75 anys

Hem ampliat les edats de contractació de les assegurances de salut individuals de salut fins als 75 anys.
Además, disponemos d'un seguro que no tiene límite d'edad, el DKV Selección.


Clàusula de pòlissa vitalícia

Garantim la no-rescissió del contracte en pòlisses de salut amb més de tres anys d'antiguitat.

 

Claredat en els nostres contractes

En nuestra apuesta por el lenguaje claro, nuestros documentos han sido revisados por la Unión de Consumidores d'España, una entidad que certifica que están conformes con la claridad y transparencia del contrato.
 

Assegurem persones amb síndrome de Down

Garantim assistència mèdica completa en la xarxa de serveis sanitaris de DKV en l'àmbit nacional, incloent assistència primària, assistència hospitalària i extrahospitalària, així com urgències en territori nacional a persones amb síndrome de Down i les seves famílies.