Avís legal, privacitat, cookies i accessibilitat


 

Avís legal

Les condicions següents són aplicables a totes les pàgines o llocs web del Grupo DKV DKV SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA (SOCIEDAD UNIPERSONAL) domiciliada a Torre DKV, avinguda María Zambrano 31, 50018 Zaragoza, amb CIF núm. A-50004209, inscrita al Registre Mercantil de Saragossa, al tom 1.711, foli 214, full Z-15.152, i les seves societats participades: ERGO VIDA SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA (SOCIEDAD UNIPERSONAL) domiciliada a Torre DKV, avinguda María Zambrano 31, 50018 Saragossa, amb CIF A-79420899, inscrita al Registre Mercantil de Saragossa, al tom 1.711, foli 78, full Z-15.151; ERGO GENERALES SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA (SOCIEDAD UNIPERSONAL) (d’ara endavant ERGO GENERALES) domiciliada a avinguda Concha Espina, 63 28016 Madrid, amb CIF A-28072940, inscrita al Registre Mercantil de Madrid, al tom 1.476, foli 179, full M-3.641; UNIÓN MÉDICA LA FUENCISLA, SOCIEDAD ANÓNIMA, COMPAÑÍA DE SEGUROS (SOCIEDAD UNIPERSONAL) (d’ara endavant UNIÓN MÉDICA LA FUENCISLA) domiciliada a Torre DKV, avinguda María Zambrano 31, 50018 Saragossa, amb CIF A-08169609. Per tant, serà aplicable a totes les pàgines o llocs web que puguin ser operades per les societats esmentades, independentment de la marca o domini que es puguin utilitzar per oferir informació o serveis.

Ús correcte de la pàgina web

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, i els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, aquestes condicions generals, les condicions particulars de cadascun dels serveis, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web, o els serveis que s'ofereixen, amb fins o efectes il·lícits, contraris al contingut d'aquestes condicions generals, lesius dels drets i interessos del Grupo DKV o de tercers, o de qualsevol manera en què puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o els serveis, o impedir-ne la normal utilització i gaudi d'altres usuaris.

L'usuari s'ha d'abstenir de les accions següents:
  • obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, software i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del lloc web o dels serveis, usant per a això mitjans diferents dels que s'hagin posat a la seva disposició o, en general, dels que s'usin habitualment a Internet.
  • Manipular dades identificatives del Grupo DKV, o serveis de qualsevol dels webs que opera.
  • Facilitar dades pròpies que no permetin una correcta identificació.
  • Manipular els dispositius tècnics de protecció de continguts o d'informació i, en general, de configuració de l'espai web http://www.dkvseguros.com, http://ergoseguros.com/ i qualssevol altres llocs web que les companyies del grup puguin operar de manera temporal o contínua. Grupo DKV podrà denegar o retirar l'accés a les pàgines web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals o les condicions particulars que resultin de l'aplicació a cada servei en concret.
Limitació de garanties i responsabilitats

El Grupo DKV no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic dels usuaris. DKV Seguros i les seves participades no es fan així mateix responsables dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure a la presència de virus o d'altres elements en els continguts, i que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

El Grupo DKV farà el possible per garantir la seguretat de la informació que sigui facilitada pels usuaris. No obstant això, i a causa del fet que en les comunicacions a través d'Internet intervenen múltiples factors fora del seu control (entre altres la mateixa configuració informàtica de l'usuari, la seguretat aplicada a les xarxes públiques de telecomunicacions, etc.), Grupo DKV no pot garantir que les transmissions d'informació siguin totalment segures.
 

Privadesa

El Grupo DKV informa de la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè decideixis si facilitar a qualsevol de les entitats que componen el grup aquelles dades personals que puguin ser requerides per accedir als diferents serveis i continguts que oferim als nostres webs.

Les dades de caràcter personal només es recolliran per al seu tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats per a les quals s'hagin obtingut. En la mesura del possible i amb la vostra col·laboració, com a usuari i titular de les dades de caràcter personal, seran posades al dia de manera que responguin amb veracitat a la situació actual de l'usuari.

Segons la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, informem que:

Les teves dades personals podran ser incorporades i tractades en els fitxers de DKV Seguros o de les seves participades, a fi de prestar i oferir els nostres serveis, donar-los tràmit, i proporcionar un servei eficient.

Per accedir a determinades informacions o serveis has de proporcionar-nos les dades que se sol·licitin en un qüestionari on line. Les entitats del Grupo DKV no disposaran de més informació que la que subministris o hagis subministrat a través d'aquests qüestionaris.

L'usuari pot visitar les pàgines web sense informar de qui és ni revelar cap informació identificativa relativa a la seva persona. No obstant això, en proporcionar-nos dades de caràcter personal a través del formulari electrònic, l'usuari consent el tractament d'aquestes dades per les entitats del Grupo DKV en els termes d'aquesta política de privacitat. En funció del formulari emplenat, l'usuari podrà rebre missatges de correu relacionats amb els serveis del Grupo DKV.

Com a usuari atorgueu el consentiment perquè les vostres dades siguin comunicades a terceres empreses, així com a les societats que conformen el Grupo DKV, per al compliment de fins directament relacionats amb les funcions legítimes de les entitats que l'integren i de tercers, per tal de poder gestionar millor la informació que sigui del vostre interès, segons el formulari electrònic omplert, incloent-hi l'ús de cookies.

Les adreces IP dels usuaris també podran ser registrades per diagnosticar qualsevol problema amb els servidors, administrar les pàgines web i analitzar les tendències dels usuaris.
El Grupo DKV no revelarà més dades personals a tercers que les establertes en aquest document. Qualsevol correspondència entre qualsevol de les societats integrants d'aquest i els seus usuaris és particular i no serà observada per un tercer.

Garantim que les vostres dades personals es tractaran confidencialment, així com que el servidor en què s'emmagatzemaran i tractaran les dades gaudeix de les mesures de seguretat establertes en la normativa espanyola sobre protecció de dades.

L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals, identificant-se amb el seu nom i cognoms i NIF a través de l'adreça de correu electrònic arco@dkvseguros.es, o adreçant-se per correu postal a Derechos ARCO, Torre DKV, avinguda María Zambrano, 31, 50018 Saragossa o a través dels mecanismes que Grupo DKV pugui habilitar per al seu exercici a través de l'Àrea privada de clients.

Cookies

L'ús de cookies facilita la possibilitat de personalitzar la publicitat i els continguts en les pàgines web i és fonamental per a l'experiència dels usuaris a Internet; mai no recullen informació de caràcter personal i aporten molts avantatges als gestors d'un web per millorar l'experiència d'ús. Les empleades en aquesta pàgina no representen un risc per als equips informàtics ni vulneren la seva privacitat.

Tipus de cookies

Utilitzem cookies de navegació, que recullen dades de navegació de manera anònima i identifiquen només patrons de navegació i formes d'ús del web. Grupo DKV utilitza en totes les seves pàgines webs cookies de navegació de Google Analytics, i en algunes de les seves pàgines també cookies de CrazyEgg, Google Adwords.

 

Durada 

Aquesta taula esquematitza les cookies exposades més amunt incorporant un criteri de "nivell de coneixement"
 

Cookie

caducitat

propòsit

intrusivitat

__utma

2 anys

Mesurament intern amb Google Analytics

nivell 2

__utmb

30 min.

Mesurament intern amb Google Analytics

nivell 2

__utmz

6 mesos

Mesurament intern amb Google Analytic.

nivell 2

__landing

6 mesos

Mesurament intern Services.Dkvseguros

nivell 2

__ASP.NET_SessionId

immediata

Prestació de servei a clients DKV

nivell 1
 

 
  1. Nivell I: d'ús intern imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat per l'usuari.
  2. Nivell II: anònimes d'ús intern necessàries per ajudar-nos a conèixer que és el que els usuaris esperen de DKV de manera anònima. 
  3. Nivell III: gestionades per tercers en el marc de serveis no sol·licitats expressament per l'usuari.

Consentiment i revocació

Perquè puguem instal·lar les cookies al teu ordinador hem de comptar amb el teu consentiment i aquest es pot sol·licitar expressament o bé, una vegada informat, si decideixes continuar amb la teva visita al nostre web considerarem que ens dónes permís.

Si més endavant decideixes revocar el consentiment pots configurar el teu navegador perquè rebutgi les cookies i a més esborrar l'historial per eliminar les ja instal·lades.

Desactivació

La majoria de navegadors permeten a l'usuari configurar si vol acceptar cookies i quines d'elles. Aquestes són les instruccions per configurar les cookies en els principals navegadors:

Chrome: Configuració > Mostrar opcions avançades > Privacitat > Configuració de contingut. Per a més informació, podeu consultar el suport de Google o l'Ajuda del navegador.

Firefox: Eines > Opcions > Privadesa > Historial > Configuració personalitzada.
Per a més informació, podeu consultar el suport de Mozilla o l'ajuda del navegador.

Internet Explorer: Eines > Opcions d'Internet > Privacitat > Configuració. Per a més informació, podeu consultar el suport de Microsoft o l'Ajuda del navegador.

Accessibilitat

Aquesta pàgina web té com a objectiu facilitar la navegació i l'ús del portal per part de persones amb alguna discapacitat física o d'edat avançada. Per fer-ho, DKV segueix les directrius d'accessibilitat següents:

  • Compliment de les normes WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium), en el seu nivell AA.
  • Verificació del compliment de les directrius esmentades a través del Test d'Accessibilitat Web (TAW).

Compleixen aquestes directrius les seccions que requereixen registre per a clients, professionals sanitaris, mediadors i empreses i també les seccions de lliure accés "Assegurances i serveis", "Canal de Salut" i "Empresa responsable", tant en castellà com en català, anglès i alemany, així com les aplicacions de consulta del quadre mèdic i la petició d'autorització de proves diagnòstiques i actes mèdics.

De moment, queden excloses d'aquest compliment les aplicacions externes de consultes, gestió i contractació. Així mateix, no podem controlar el grau d'adaptació a les normes de l'accessibilitat dels continguts externs que podem incloure en el nostre portal o als quals ens podem remetre.

El grup DKV a les xarxes socials

El grup DKV a les xarxes socials

Així actuem a les xarxes socials.