Augmenta la competitivitat i la salut de la teva empresa

I cuida la salut del teu equip

Des de 3 assegurats, t'oferim les millors condicions amb DKV PYME.
Sabies que és més beneficiós contractar una pòlissa de salut per als teus empleats que incrementar l'equivalent del seu sou? 

Fullet DKV Pymes
  • Cobertura d'accidents laborals i de trànsit.
  • Compromís de cita ràpida: reducció absentisme laboral.
  • Assistència 24 h a l'estranger.
  • Sense copagament per acte mèdic.

Reducció de l'absentisme laboral

Sense llistes d'espera, gestió de la baixa des del primer moment.

Fidelitza i motiva la teva plantilla

Benefici social més valorat per als teus treballadors i les seves famílies.

Redueix absències i desplaçaments

Telemedicina, consultes per vídeoconferència...

Promoció de la salut en l'àmbit laboral

per reduir problemes futurs.

Millora la imatge de la companyia

reforçant la política de RSC interna.

Productes flexibles

que s'adapten a qualsevol necessitat de l'empresa.

Som l'asseguradora més ben valorada

per clients, empleats, metges i mediadors

Una inversió rendible

Retorn de 3 Eur per cada Eur invertit.