Amb quines finalitats principals tractaran les meves dades?

Miniatura

El Grup DKV tractarà les seves dades per diferents finalitats segons la seva relació amb la companyia. Si ens calguessin les seves dades personals identificatives bàsiques per poder fer-li una simulació del preu que pagaria amb nosaltres, en aquest cas ens legitima la relació precontractual i l'interès legítim.  

Si hi està interessat, passarem a la Sol·licitud de la pòlissa, en què li demanarem dades econòmiques i financeres. Si el producte té en compte cobertures mèdiques, li demanarem, a més, que ens empleni la Declaració de Salut per confeccionar, amb el resultat, el seu contracte de pòlissa, les condicions particulars i especials i per donar-li una prima tan ajustada com sigui possible. Per a aquest tractament, que contindrà dades especialment protegides (salut), les necessitem perquè, per obligació legal (Llei de Contracte d'Assegurança), hem de demanar-la i perquè hi haurà un contracte signat entre les parts.  

Si, finalment, per algun motiu, no hi esteu interessat o el Grup DKV considera que no pot assegurar-vos i us rebutja, estudiarem si podem oferir-vos una alternativa que compleixi raonablement les vostres expectatives a través d'altres serveis compatibles; si no, guardarem les vostres dades cancel·lades amb motiu de gestió i prevenció del frau, per interès legítim. 

Si us convertiu en client, tractarem tota la vostra informació personal durant tota la vida de la pòlissa per poder gestionar les prestacions que hi hagi cobertes a les pòlisses. En tots aquests casos, estarem autoritzats per la relació contractual.  

Mentre sigueu client nostre, us enviarem informació sobre millores en els productes actualment contractats i en altres productes o serveis similars amb finalitats compatibles a la inicial, tan personalitzats com sigui possible a les vostres expectatives, partint d'interès legítim. Tot i això, sempre podreu oposar-vos-hi gratuïtament.  

Si li enviem informació totalment diferent del producte contractat, li haurem d'haver demanat el consentiment exprés per fer-ho. També per interès legítim, considerant que també el beneficia, guardarem les seves dades per garantir la seguretat informàtica, fer enquestes de satisfacció postsinistre o en un moment neutre (quan no estigui utilitzant l'assegurança, per tenir valors tan objectius com sigui possible). Durant aquestes enquestes, o quan ens truqui per fer servir la seva pòlissa a través del nostre contact center, la seva trucada podrà ser gravada i la utilitzarem per millorar la qualitat del servei, igual que fem a través de les nostres pàgines web quan estem registrant cookies de navegació i seguretat, per fer la pàgina més clara i usable. De fet, observarà que amb això l'actualitzem periòdicament. 

En el moment en què cancel·leu la pòlissa amb la companyia, intentarem fidelitzar-vos o conèixer els motius pels quals ens deixeu durant els tres mesos següents. A partir d'aquest moment, passarem a cancel·lar les vostres dades, és a dir, en limitarem el tractament al mínim imprescindible, no rebreu més comunicacions comercials per part nostra, i les desarem només per atendre possibles queixes i reclamacions o per a la detecció del frau fins als terminis de prescripció establerts i dos anys de cautela més, és a dir, durant set anys, i, en el cas d'assegurances de vida, per motius legals de prevenció de blanqueig de capitals, fins a deu anys. A partir d'aquest moment, les dades s'esborraran o s'anonimitzaran perquè ja se't pugui fer identificable, i es mantindran per a la finalitat d'informes estadístics, recerques científiques o de mercat, així com per generar models predictius avançats.