L'accés amb empremta digital o l'enregistrament de trucades és com una dada de salut segons el GDPR?

Miniatura

Per a GDPR sí. Les dades biomètriques són a partir d'ara dades especialment protegides. Com que té un enfocament de risc, pensa en tot el que es pot arribar a fer amb elles amb mitjans tècnics avançats, si cauen en males mans. Les dades biomètriques són aquelles que permeten identificar una persona i/o confirmar qui és mitjançant la realització de tractaments tècnics que recullin dades relatives a l'aspecte físic, corporals o conductuals, com la imatge facial, la videovigilància, l'empremta digital, la signatura electrònica o similar.  

Si tenim dades biomètriques, com empremtes dactilars per accedir a un edifici, haurem de fer una Avaluació d'Impacte de Privacitat pensant en si és realment necessari utilitzar aquest sistema d'accés o hi ha altres alternatives, haurem de veure quines mesures de seguretat té l'aplicació en què s'estan tractant, i haurem d'explicar als nostres empleats o tercers amb quina finalitat es prenen les empremtes, l'iris, o s'enregistra la seva veu, els terminis de conservació, quins tercers accedeixen a aquestes empremtes, etc.