Em cobrarà DKV per atendre els meus drets d'informació?

Miniatura

DKV no et cobrarà per atendre't ni per gestionar-los. Aquests drets són sempre gratuïts i per això, per evitar els típics costos d'establiment de trucada, evitem el canal telefònic, també perquè és un dret personalíssim i, per telèfon, no tenim prou garanties per saber si ets tu o algú altre que actua en el teu nom.

Només et cobraríem un cànon pel cost administratiu que comporta la gestió d'aquests drets, si exerceixes el mateix dret de manera recurrent i sense cap motiu aparent; en aquest cas, t'avisaríem prèviament.

Aquests drets no estan renyits entre si, és a dir, puc demanar un dret d'accés a la meva informació, i a continuació, després de detectar que hi ha errades en alguna dada, sol·licitar-ne la rectificació. També puc oposar-me a l'enviament de comunicacions comercials, etc.