Em cobrarà DKV per atendre els meus drets d'informació?

Miniatura

DKV no et cobrarà per atendre't ni per gestionar-los. Aquests drets són sempre gratuïts i per això, per evitar els típics costos d'establiment de trucada, evitem el canal telefònic, també perquè és un dret personalíssim i per telèfon no tenim garanties suficients de saber si ets tu o algú altre que actua en el teu nom.

Només et cobraríem un cànon pel cost administratiu que comporta la gestió d'aquests drets, si exerceixes el mateix dret de manera recurrent i sense cap motiu aparent; en aquest cas, t'avisaríem prèviament.

Aquests drets no estan renyits entre si, és a dir, puc demanar un dret d'accés a la meva informació, i a continuació, després de detectar que hi ha errades en alguna dada, sol·licitar-ne la rectificació. També puc oposar-me a l'enviament de comunicacions comercials, etc.