Què és el GDPR?

Miniatura

El GDPR són les sigles en anglès de General Data Protection Regulation, és a dir, és el nou Reglament europeu de protecció de dades, que substitueix l'anterior Directiva europea, que datava del 1995 i, a diferència d'aquesta, com que es tracta d'un reglament, és d'aplicació directa, cosa que vol dir que no fa falta que hi hagi una llei local que el desplegui. El GDPR és la nostra llei en matèria de privacitat i la de totes les companyies europees o de la resta del món però que tractin dades a Europa.

La privacitat és un dret fonamental dels ciutadans i el GDPR pretén que el ciutadà, en una societat tan hiperconnectada i distribuïda, tingui més control sobre les seves dades i que sigui ell qui decideixi què es fa amb les seves dades. També permet igualar les regles del joc a Europa per afavorir l'intercanvi d'informació d'una manera més segura, ja que fins ara cada país havia anat fent les seves pròpies lleis de la Directiva del 95; per aquesta raó, el GDPR ens afecta a tots de la mateixa manera.