Què passa amb els menors d'edat que hi ha a la meva pòlissa? També tenen drets d'informació?

Miniatura

Els menors d'edat (14 anys) no poden exercir els seus drets d'informació. En aquest cas, és el prenedor o qui en tingui la pàtria potestat o en sigui el tutor legal qui ho podrà fer. A DKV, per defecte, si no ens indiques el contrari, també t'enviarem aquesta informació sobre menors a la teva pòlissa. També t'enviarem les dades de salut fins a la data, perquè tens l'obligació de saber-les, d'acord amb l'article 154 del Codi civil. Se suposa que als 16 anys ja es recull la figura de l'emancipat, un menor d'edat que ja té facultats i maduresa suficient. En aquests casos, DKV podria no donar-te la informació sobre salut del menor. Al grup DKV, elevem aquesta edat fins als 18 anys. A partir d'aquesta edat, excepte en cas que ells ens donin una autorització perquè puguem cedir-te les seves dades, DKV no podrà proporcionar-te-les, perquè es consideraria una cessió il·legal de dades de salut