També hauré de complir el GDPR si soc una PIME? On puc trobar més informació?

Miniatura

Segurament sí. El GDPR no distingeix per mida, sinó per risc de seguretat de les dades personals que s'estan tractant, sobretot si hi ha dades especialment protegides, com les de salut.  

Al web de l'Agència Espanyola de Protecció de dades (AEPD) hi podràs trobar un qüestionari en línia anomenat FacilitaGDPR, una eina per ajudar les empreses i els professionals que tractin dades personals de baix risc a complir el GDPR. Amb aquesta eina, obtindràs format del registre d'activitats de tractament, clàusules tipus i altres documents mínims indispensables per al compliment. També ens sembla d'utilitat la guia del responsable del tractament, en què t'indiquen totes les mesures que has de tenir en compte. T'animem que te n'informis a www.agpd.es 

L'AEPD també rep el suport de l'INCIBE (Institut Nacional de CIBERseguretat), i és que el GDPR té molt a veure amb la seguretat, ja que si patim una bretxa i hi ha un risc alt sobre la intimitat, caldrà informar-ne els afectats. T'animem a consultar-ne el web perquè coneguis recursos que a més, en molts casos, són gratuïts: la conscienciació és fonamental. www.incibe.es