Amb DKV viatja tranquil

+34 91 379 04 34 (24 hores)

Et garantim l'assistència a l'estranger per una urgència, en estades inferiors a 180 dies.

Miniatura

Les nostres assegurances mèdiques inclouen:

 • Trasllat i repatriació sanitària de ferits i malalts.
 • Bitllet d'anada i tornada per a un familiar i despeses d'hotel, si l'hospitalització dura més de 5 dies (fins a 30 EUR/dia amb un límit màxim de 300 EUR).
 • Tornada anticipada de l'assegurat a causa de la defunció d'un familiar.
 • Tornada anticipada de l'assegurat a causa d'incendi o sinistre al seu domicili.
 • Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques, d'hospitalització i d'ambulància a l'estranger (límit de 20.000 EUR).
 • Despeses odontològiques d'urgència (fins a 150 EUR).
 • Despeses de prolongació d'estada en un hotel (fins a 30 EUR/dia amb un límit màxim de 300 EUR).
 • Enviament de medicaments.
 • Consulta mèdica telefònica.
 • Repatriació de morts i dels assegurats acompanyants.
 • Acompanyant en cas de defunció.
 • Ajuda a la localització i enviament d'equipatges.
 • Enviament de documents.
 • Despeses de defensa legal a l'estranger (fins a 1.500 EUR per sinistre).
 • Bestreta de fiança judicial (fins a 6.000 EUR per sinistre).