El Bosque DKV obté la certificació ISO 14064-2, per a la compensació d'emissions

El projecte, present a la localitat de Zuera, ha estat validat amb aquest títol que garanteix el rigor de les compensacions de gasos d'efecte hivernacle que es fan en el terreny. Voluntaris del Grup DKV van contribuir el mes de febrer passat en la reforestació d'aquesta parcel·la amb espècies autòctones en una jornada de plantació.

El projecte comprèn un total de vint hectàrees corresponents a un viver de producció vegetal que va quedar en desús l'any 2009. D'aquesta superfície es reforestaran 9,97 hectàrees amb vegetació autòctona de ribera. Es tracta d'un terreny cedit pel Govern d'Aragó a la riba del riu Gállego, on ECODES i la Fundació Global Nature estan impulsant un projecte de reforestació per a la compensació voluntària de carboni de les entitats espanyoles seguint els criteris dels estàndards internacionals del Mercat voluntari de Carboni.

La validació de l'àrea del projecte, que se situa a uns deu quilòmetres al nord del nucli de Zuera i a cent cinquanta metres del marge dret el riu Gállego, es va dur a terme mitjançant la revisió de documents, entrevistes i visites al camp.

En un estudi realitzat per la Fundació Global Nature s'estima que aquesta plantació absorbirà una mitjana equivalent de 25-28 tones de CO2 per hectàrea a l'any, fet que suposa 143-160 tones de CO2 a l'any en el total de la superfície plantada.

Segons la nostra estimació, la plantació absorbirà com a mitjana 12 tones de CO2 per hectàrea a l'any durant els trenta primers anys des de la plantació, cosa que equival a 119 tones de CO2 a l'any en el total de la superfície plantada. Els tres-cents arbres plantats pels voluntaris de DKV en els darrers anys formen part de la plantació més àmplia a la qual dona suport la companyia per compensar anualment entre un 5 i un 10% de les emissions que genera.

La resta de la petjada de carboni de DKV es compensa mitjançant el suport a un projecte de conservació de l'Amazònia peruana. La reforestació d'aquest sector de la ribera pretén, per tant, no només fer front al canvi climàtic gràcies a l'absorció d'emissions de CO2, sinó també revalorar la zona en termes ecològics tenint en compte la seva situació ecològica dins l'Espai Xarxa Natura 2000 LIC Bajo Gállego.

El projecte de reforestació està impulsat per ECODES, entitat amb què DKV Seguros col·labora des de fa anys en diverses iniciatives mediambientals. També hi participa la Fundació Global Nature, entitat experta en la recuperació d'hàbitats. El suport de DKV Seguros, que finança el projecte, ha estat molt important per impulsar el projecte, que vol ser un referent a Espanya per a la compensació voluntària de la petjada de carboni d'entitats, empreses i particulars que vulguin fer-ho amb el rigor que marquen els estàndards internacionals.

Els arbres plantats pels voluntaris de DKV permetran absorbir unes 60 tones de CO2, el que equival a les emissions anuals de dotze famílies espanyoles o a trenta viatges anada i tornada Madrid - Nova York.