El programa Cuidam compleix 13 anys amb 280 casos resolts

DKV Seguros, la Fundació Sant Joan de Déu i l'ONG El Somni dels Nens són els tres socis fundadors que acompanyen des de 2004 l'Hospital Pediàtric Sant Joan de Déu en el programa "Cuida'm. Petits pacients, grans causes".

DKV Seguros, la Fundació Sant Joan de Déu (FHSJD) i l'ONG El Somni dels Nens són els tres socis fundadors que acompanyen des de 2004 l'Hospital Pediàtric Sant Joan de Déu en el programa “Cuida'm. Petits pacients, grans causes”.

Una iniciativa medicoassistencial, de caràcter solidari i d'àmbit internacional, que persegueix garantir l'accés a un tractament mèdic especialitzat i d'alta complexitat tecnològica a nens i nenes del tercer món i de països menys afavorits que, per raons de caire socioeconòmic, no tenen la possibilitat d'accedir a aquests serveis en situacions de malaltia.

El 2017, el programa ha assolit la seva tretzena edició, acumulant 280 casos d'èxit. Anualment, el programa rep una mitjana d'entre 85 i 90 sol·licituds, de les quals la meitat no encaixen amb el perfil del programa, ja que no atén casos de càncer o malalties que després no puguin ser monitorades o ateses al país de residència del pacient.

Els professionals de l'Hospital Sant Joan de Déu atenen de mitjana uns 20 pacients, amb un cost aproximat de 15.000 euros per cas. Tanmateix, el seu objectiu és disposar de més recursos per aconseguir incrementar la xifra i poder atendre prop de 100 peticions anuals.

El projecte va ser guardonat en la primera edició dels Premis DKV Medicina i Solidaritat, reforçant d'aquesta manera el suport que la companyia dóna a aquest projecte.