Col·lecció DKV: Pintura

Panorama Doméstico. En círculo IV

Mira Bernabeu

Tipus: Pintura

Dimensions: 200 cm x 142 cm

Sèrie Mise en Scéne X

Veure a mida completa