Col·lecció DKV: Pintura

Tape Recording Club I

Irma Marco

Tipus: Pintura

Dimensions: 91 cm x 66 cm

Tècnica mixta

Veure a mida completa