DKV Seguros

Volem cuidar-te i construir un món més saludable

Miniatura

El Grup DKV és un dels principals grups asseguradors a Alemanya i Europa. Està present en més de 30 països i concentra la seva activitat a Europa i a l'Àsia, oferint un complet espectre d'assegurances, provisió i serveis. Prop de 43.000 persones treballen per al grup, entre empleats i agents comercials. 

Aquestes són algunes xifres de l'any 2016:

 • En España, el Grupo DKV está implantado en todo el territorio nacional, con una amplia red d'oficinas y consultorios en la que trabajan casi 2.000 empleados, y que da servicio a cerca de 2 millones de clientes.
 • 745 milions d'euros de primes adquirides, fet que suposa un creixement del 5% respecte de l'any anterior.
 • 526 milions d'euros en el ram de l'assistència sanitària (el 83% de les primes), un increment del 6%.
 • 51 milions d'euros en el ram de decessos, que ha crescut un 4%.
 • El resultat net ha estat de 34,3 milions d'euros, un 28% superior al de l'any anterior (26,7 milions d'euros).
 • El 2016 es van pagar 26,7 milions d'euros en comissions a mediadors i 401,5 milions a proveïdors sanitaris en concepte de consultes d'atenció primària, ingressos hospitalaris, proves diagnòstiques o consultes d'atenció especialitzada.
 • 125.751 pòlisses venudes.
 • 322 treballadors amb discapacitat: (Fundació DKV Integralia)
 • 61% de dones en plantilla
 • Consum energia elèctrica verda: 99,4%. 1a assegurança de la llar ecològica del món: ERGO EcoHogar.
 • Satisfacció global del client: 8,3 sobre 10.
 • Més de 28.000 punts de servei del quadre mèdic.