Informe corporatiu integrat 2016

Un document per la transparència

L'Informe corporatiu integrat recull el resultat econòmic, social i ambiental de la companyia i les actuacions més destacades durant l'any per donar resposta a les necessitats i expectatives dels nostres grups d'interès.

Miniatura

Un dels nostres compromisos amb els diferents públics és la transparència de la gestió, valors i compromisos. L'Informe corporatiu integrat és una de les eines per a aquest fi.

Una publicació en la qual informem sobre la nostra política empresarial, els nostres resultats econòmics, el llançament de nous productes i la nostra forma de treballar amb els nostres clients, empleats, mediadors i proveïdors.

Per a la seva elaboració, hem seguit els Sustainability Reporting Standards de Global Reporting Initiative (GRI Standards) en la seva opció de conformitat exhaustiva. Així mateix, l'informe està certificat amb el nou segell del GRI content index service, que millora la transparència i la facilitat d'ús d'informes que segueixen els estàndards del GRI.

Vegeu els darrers informes

Algunes xifres de 2016

Infografia memòria 2016