Informe corporatiu integrat 2017

Un document per la transparència

L'Informe corporatiu integrat recull el resultat econòmic, social i ambiental de la companyia i les actuacions més destacades durant l'any per donar resposta a les necessitats i expectatives dels nostres grups d'interès.

Miniatura

Un dels nostres compromisos amb els diferents públics és la transparència de la gestió, valors i compromisos. L'Informe corporatiu integrat és una de les eines per a aquest fi.

Una publicació en la qual informem sobre la nostra política empresarial, els nostres resultats econòmics, el llançament de nous productes i la nostra forma de treballar amb els nostres clients, empleats, mediadors i proveïdors.

Per a la seva elaboració, hem seguit els Sustainability Reporting Standards de Global Reporting Initiative (GRI Standards) en la seva opció de conformitat exhaustiva. Així mateix, l'informe està certificat amb el nou segell del GRI content index service, que millora la transparència i la facilitat d'ús d'informes que segueixen els estàndards del GRI.

Vegeu els darrers informes

Certificació B-Corp

Aquest any, hem fet un pas més per millorar el nostre impacte en la societat i ens hem autoavaluat pel que fa a la certificació B-Corp. Podràs veure la valoració a l'informe, que acredita la superació dels requisits per unir-nos al moviment d'empreses que generen un benefici social al planeta, més enllà dels guanys econòmics. La informació amb què es respon a aquest qüestionari s'ha revisat per part de KPMG per contrastar que és consistent amb la informació verificada en el marc de l'Informe Corporatiu Integrat.

Algunes xifres de 2017


 

Miniatura