Patrons de la Fundación IDIS

L'Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad

Una entitat sense ànim de lucre que neix amb l'objectiu de valorar l'aportació de la sanitat privada al Sistema Nacional de Salut i promoure la millora de la salut de tots els espanyols.

Miniatura

Millorar l'assistència sanitària

El seu patronat fundacional, integrat pels principals grups de clíniques privades i asseguradores implicades en la sanitat privada del nostre país, entre les quals hi ha DKV Seguros, li permet fomentar i desenvolupar iniciatives encaminades a potenciar un òptim nivell assistencial i sanitari, i oferir al pacient tots els mitjans que donin resposta a les seves necessitats.

Un important complement per a la sanitat pública

Amb més de vuit milions i mig de ciutadans assegurats, juntament amb les seves famílies, l'assistència sanitària privada suposa el 2,51% del PIB d'Espanya. A més, proporciona ocupació fixa a més de 350.000 professionals i genera un estalvi per al sistema de salut que els experts estimen en 1.300 euros per usuari i any.