Programa Transforma

Un programa en col·laboració amb Oxfam Intermón per donar suport als seus projectes

DKV Seguros pretén donar visibilitat a les accions posades en marxa i als mediadors més actius. 

Miniatura

Oxfam Intermon ha posat en marxa el projecte Transforma destinat a PIMES per involucrar-les en el finançament del projectes de desenvolupament i els ofereix un segell acreditatiu de participació i la possibilitat d'utilitzar el logotip del programa en totes les comunicacions.

Una empresa com la teva pot impulsar l'avenç econòmic i social dels països menys afavorits.

Transforma és un fons de projectes creat per a la petita i mitjana empresa que permet promoure les iniciatives de les organitzacions locals i els grups productors dels països en desenvolupament.

A més de participar en el desenvolupament d'un país, rebràs el reconeixement i diferents prestacions derivades de la col·laboració amb Oxfam Intermón. Comptaràs amb avantatges i, a més, rebràs materials d'informació i et convidarem a actes com ara l'assemblea de socis o Visites del Sud.

Avantatges del Programa Transforma:

  • El nom de la teva empresa apareixerà en el web d'OI juntament amb la resta de pimes col·laboradores.
  • Rebràs un diploma d'agraïment i un adhesiu que podràs col·locar a les teves oficines o al teu comerç, si vols.
  • Disposaràs del logotip distintiu de pertinença a Transforma, que podràs utilitzar en les teves comunicacions amb proveïdors i clients.
  • OI t'enviarà el certificat fiscal, on apareixerà detallada l'aportació per fer-ne la desgravació (35% sobre l'impost de societats amb els límits legals vigents).
  • Rebràs periòdicament informes de rendició de comptes sobre els projectes del Fons Transforma.
  • Rebràs materials d'informació: butlletí quadrimestral, e-news i memòria anual d'OI.
  • Et convidarem a actes promoguts per OI, com ara assemblees de socis, Visites del Sud, etc.

Per a més informació o donar-se d'alta del programa: medialia@dkvseguros.es