Mesures d'actuació per a clients davant el coronavirus

Davant les mesures de confinament adoptades pel Govern per frenar l'epidèmia de coronavirus, a DKV hem posat en marxa un pla de prevenció que garanteixi la salut i seguretat dels nostres empleats que suposa el tancament de les nostres oficines. Ens comprometem a alterar el mínim possible l'atenció als nostres clients atenent per correu electrònic i telèfon.

Us demanem que utilitzeu aquests mitjans de contacte per a l'estrictament urgent. Us agraïm la vostra comprensió i ajuda per assegurar que tots els casos prioritaris es gestionin amb la màxima celeritat.

 

 

1. Consultes genèriques

2. Client privat amb pòlissa de salut de quadre mèdic

Autoritzacions

Urgències mèdiques

 • Metge 24 hores 976 991 199 
 • A través de l' app Quiero cuidarme Más. També per orientar o resoldre segons els protocols mèdics del Ministeri de Sanitat.

Accedir a les dades de la targeta mèdica

Consulta de rebuts

Modificacions en la pòlissa: inclusions i exclusions d'assegurat, modificació de cobertures, …

Contractar una pòlissa

Sol·licitar la baixa d'una pòlissa

Queixes o reclamacions

3. Client privat amb pòlissa de reemborsament

Gestionar el reemborsament d'una factura mèdica

Autoritzacions

Urgències mèdiques

 • Metge 24 hores 976 991 199 
 • A través de l' app Quiero cuidarme Más. També per orientar o resoldre segons els protocols mèdics del Ministeri de Sanitat.

Accedir a les dades de la targeta mèdica

Consulta de rebuts

Modificacions de la seva pòlissa: inclusions i exclusions d'assegurat, modificació de cobertures, …

Contractar una pòlissa

Sol·licitar la baixa d'una pòlissa

Queixes o reclamacions

4. Mutualistes

Autoritzacions

Urgències mèdiques

 • Metge 24 hores 976 991 199 
 • A través de l' app Quiero cuidarme Más. També per orientar o resoldre segons els protocols mèdics del Ministeri de Sanitat.

Accedir a les dades de la targeta mèdica

Queixes o reclamacions

5. Clients amb pòlissa de la llar

Comunicar sinistres

*Se priorizarán los siniestros urgentes, el resto se atenderán en la medida de las posibilidades de movilidad y capacidad de nuestra red de profesionales, teniendo en cuenta que el principal objetivo es el de proteger la salud de nuestros clientes, empleados y colaboradores.

Gestió de rebuts

Modificacions de la seva pòlissa: inclusions i exclusions d'assegurat, modificació de cobertures, …

Contractar una pòlissa

Sol·licitar la baixa d'una pòlissa

Queixes o reclamacions

6. Clients amb pòlissa de decessos

Informació general

 •  976 506 009, de lunes a viernes de 9 a 21h.

Comunicar defuncions

 • 976 506 009, 365 dies/24 hores

Gestió de rebuts

Modificacions de la seva pòlissa: inclusions i exclusions d'assegurat, modificació de cobertures, …

Contractar una pòlissa

Sol·licitar la baixa d'una pòlissa

Queixes o reclamacions

7. Clients amb pòlissa de renda o accidents

Comunicar-nos i gestionar un sinistre

Gestió de rebuts

Modificacions de la seva pòlissa: inclusions i exclusions d'assegurat, modificació de cobertures, …

Contractar una pòlissa

Sol·licitar la baixa d'una pòlissa

Queixes o reclamacions

8. Clients amb pòlissa de Famedic

Urgències mèdiques

 • Metge 24 hores 976 991 199 
 • A través de l' app Quiero cuidarme Más. També per orientar o resoldre segons els protocols mèdics del Ministeri de Sanitat.

Cobertures

 • Aquesta pòlissa no inclou proves mèdiques, tampoc la del coronavirus.
 • Tampoc no tenen cobertura els ingressos hospitalaris.

9. Clientes con póliza de vida

Comunicar o gestionar su prestación económica (siniestros, rescates y vencimientos)

Gestión de recibos o modificaciones en póliza

Contractar una pòlissa

Sol·licitar la baixa d'una pòlissa

Queixes o reclamacions

10. Procediment en cas de símptomes

La cobertura d'assistència per coronavirus està garantida a tots els assegurats, amb normalitat i amb l'abast determinat en les pòlisses que tinguin contractades, mentre no es declari de manera oficial, per part de les autoritats sanitàries, l'estat d'epidèmia.

Client privat

Mutualitats MUFACE, MUGEJU

 • Es desaconsella acudir directament a urgències de qualsevol centre sanitari per reduir el risc de contagi.
 • És recomanable posar-se en contacte telefònic o digital amb la companyia o amb el servei d'urgències i emergències sanitàries de la vostra comunitat autònoma.
 • Si se recomienda el ingreso en un hospital y una vez valorado el caso, el centro lo derivará al 061 o 112 si consideran que hay una sospecha alta por COVID-19. El ingreso podría producirse en hospital privado o público, dependiendo de lo que indique la autoridad sanitaria.

Assegurats internacionals (Muface Internacional, Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació i organismes adherits, AECID personal desplaçat i cooperants ONG)

 • DKV assumirà les despeses que es puguin produir per la realització de proves diagnòstiques prescrites i els serveis sanitaris que siguin necessaris en cas d'un diagnòstic positiu, tot això en el marc del contracte subscrit amb l'organisme públic del qual forma part i d'acord amb les estipulacions d'aquest.
 • Les autoritats sanitàries de cada país o Estat han establert protocols clínics d'actuació tant davant la sospita de malaltia com davant l'eventual necessitat d'atenció sanitària. El nostre procedir s'ajustarà, òbviament, a aquests criteris.
 • Si creieu tenir símptomes compatibles amb una infecció respiratòria (tos seca, febre, sensació de falta d'aire), no heu d'acudir als serveis d'atenció urgent per evitar el risc de contagi dels desplaçaments o d'acudir a un centre mèdic. Només es recomana en cas que la possibilitat de detecció en domicili no assistís.

En lloc d'això, podeu:

 • Trucar al Metge DKV 24 hores (+34 976 991 199)
 • Fer consultes per videoconferència, de forma totalment privada i segura, a través de l' app Quiero cuidarme Más,
 • Contactar des del vostre domicili amb els dispositius d'atenció sanitària establerts.

11. Si vull fer-me la prova, està coberta?

Els assegurats, segons condicionat, no tenen cobertura de cap prova que es vulguin fer voluntàriament. Les proves no es fan a demanda sinó quan han estat prescrites per un professional sanitari en el marc d'un procés mèdic.

En cas que presentin símptomes concrets i se segueixi el procediment d'atenció mèdica protocol·litzada pel Ministeri, els faran totes les proves que els metges considerin necessàries.

12. Mesures d'actuació als Espais de Salut DKV

Tenint en compte la situació derivada de la declaració de l'Estat d'Alarma decretat pel Govern d'Espanya i la voluntat de la companyia de contribuir al confinament de la població per resoldre la crisi del coronavirus, des de DKV es prendran les mesures següents en relació amb els Espais de Salut:

 • Tot el personal estarà proveït amb equips de protecció individual: màscares amb filtre, guants, bates impermeables i ulleres protectores
 • Es limita el nombre de pacients dins els centres a fi que no s'acumulin més de 10 pacients. Hi haurà una persona a la porta gestionant l'accés.
 • A tots els centres hi ha exposats cartells amb mesures de contenció del virus, marcades pel Ministeri de Sanitat.
 • L'agenda de cada professional sanitari serà amb cites cada 20-30’.
 • Es tanquen els serveis d'analítiques i proves diagnòstiques no urgents.
 • S'obren les agendes de qualsevol especialitat per a consultes per telèfon o per videoconferència, que els professionals podran atendre des dels seus domicilis si així ho prefereixen.
 • Odontologia només estarà disponible per a servei d'urgències i consultes telefòniques.

IMPORTANT: Información actualizada a fecha 27 de marzo de 2020. En ser una malaltia per un virus nou, alguns detalls poden ser actualitzats. Reviseu aquesta pantalla periòdicament