Mesures davant la COVID-19 per a assegurats de Renta

La crisi sanitària provocada per la COVID-19 i les mesures de confinament adoptades pel Govern han creat alguns dubtes en els nostres assegurats que ens agradaria ajudar a resoldre.

Estic cobert en cas de baixa per malaltia per COVID-19?

Sí, si has estat diagnosticat a través dels resultats de les proves de laboratori, d'acord amb el protocol del Ministeri de Sanitat.

Estic cobert per quarantena?

No, l'aïllament preventiu domiciliari per risc de malaltia per un cas d'investigació i de control per possible COVID-19, per exposició o contacte pròxim no és una malaltia i, per tant, no està coberta en la pòlissa. En aquests casos d'aïllament preventiu, si hi ha símptomes clínics mèdicament justificats o si es confirma posteriorment el diagnòstic a través dels resultats de les proves de laboratori, s'iniciarà el dret al cobrament de la indemnització diària des de la data en què es va confirmar el resultat.

Estic cobert per hospitalització?

Sí, sempre que les causes estiguin cobertes per la pòlissa, inclosa la COVID-19.

Estic cobert per incapacitat temporal (IT)?

Sí, si està contractada en la pòlissa.