Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Conveni MUFACE

L'assistència sanitària als beneficiaris de MUFACE es presta de conformitat amb la cartera de serveis establerta en el concert

La cartera de serveis és el conjunt de tècniques, tecnologies o procediments, entesos com cadascun dels mètodes, activitats i recursos basats en el coneixement i l'experimentació científica, mitjançant els que es fan efectives les prestacions sanitàries.

El conveni Muface per als anys 2018 i 2019 per a l'assegurament de l'accés a l'assistència sanitària en territori nacional als beneficiaris és el publicat per la Resolució de 28 de desembre de 2017 de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE).

Característiques del concert 2018-2019

El nou concert signat per MUFACE amb les entitats col·laboradores —SegurCaixa Adeslas, Asisa, DKV Seguros i Igualatorio Médico de Cantabria en territori nacional, i DKV per a l'estranger— suposa un increment de la prima en 114 milions d'euros, la qual cosa representa un 5,62% d'augment sobre l'anterior acord bianual, dins un pressupost pròxim als 2.200 milions d'euros.

El concert 2018-2019 (concert d'assistència sanitària nacional i a l'exterior) s'ha elaborat amb el doble objectiu de garantir la sostenibilitat del model Muface i de millorar la qualitat de l'assistència sanitària oferta als nostres mutualistes.

El conveni Muface 2018-2019 transmet la sensació i el missatge que es tracta d'un model viable amb continuïtat garantida: es preveu que els mutualistes de MUFACE tornin a créixer; el pressupost del concert i la prima que comporta registren un augment molt significatiu; les entitats asseguradores incloses en el concert en vigor es mantenen i s'ha obert una línia de treball amb la resta d'entitats del sector per a la seva futura incorporació al model; i el servei al mutualista s'enforteix tant en les possibilitats de gestió com en les directament assistencials. D'aquesta manera, les més de quatre dècades d'història d'aquest model de col·laboració publicoprivada serveixen perquè aquest es revitalitzi i millori.

Model sostenible

El model Muface ha patit tensions com a conseqüència de diversos factors, en bona mesura comuns al sistema sanitari general. En un context de crisi econòmica i restriccions pressupostàries, ha calgut atendre una població cada cop més envellida (i, per tant, que presenta més necessitats assistencials), amb tecnologies sanitàries cada vegada més avançades (i costoses).

El concert 18-19 afronta aquests reptes a través de tres condicions, que donen sostenibilitat al model:

 • Un període de vigència de 2 anys, que permet assolir l'equilibri desitjable entre l'estabilitat de la col·laboració i la flexibilitat per adaptar-se al context canviant.
 • Un increment de prima notable, del 5,62%, que està molt per sobre dels que hi ha hagut en els darrers anys, i que suposa una injecció de 114 M€. El pressupost total ronda els 2.200 M€ (2.191 M€).
 • La incorporació de vora 100.000 nous mutualistes, com a conseqüència de l'acord per a la millora de l'ocupació pública subscrit el 29 de març entre el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i les representacions sindicals de CCOO, UGT i CSI-F, i de les ofertes d'ocupació pública. S'espera que l'edat mitjana d'aquestes noves cohorts, i dels seus beneficiaris associats, afavoreixi un rejoveniment de l'edat mitjana del col·lectiu protegit. A més, cal afegir els mutualistes que accedeixin per promoció interna a cossos no Muface i que vulguin mantenir-se en el mutualisme basant-se en el dret d'opció creat per la Llei de PGE per a 2017.

El mutualista rep un servei de més qualitat

Juntament amb l'objectiu anterior, la finalitat fonamental d'aquest concert és millorar la qualitat del servei que rep el mutualista.

El concert parteix del contingut assistencial garantit en el conveni vigent que, per descomptat, garanteix, en qualsevol cas, el nivell assistencial de la cartera comuna de serveis del Sistema Nacional de Salut. Sobre aquest, el concert incorpora una sèrie de novetats, entre les quals cal destacar les següents:

 • Establiment de dos períodes de canvi ordinari (gener i juny), la qual cosa amplia les possibilitats d'elecció dels mutualistes i afavoreix la competència entre les entitats en la millora del servei.
 • Potenciació de l'assistència d'àmbit provincial i grans nuclis. El nivell III d'atenció especialitzada —que inclou totes les capitals de província, Ceuta i Melilla, i altres localitats o agrupacions urbanes de rellevància— s'estén a 13 nous municipis: Talavera, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles, Gandia, Oliva, Llorca, Mèrida, Almendralejo, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María. Això implica que els mutualistes residents en aquestes localitats tindran accés, a partir d'ara, a un bon nombre d'especialistes (neurologia, urologia, pneumologia, unitat de cures intensives…). El nivell III sumarà un total de 60 localitats.
 • Més protecció a les illes menors. S'eleven els mitjans assistencials de La Gomera, que passa a nivell I, i es fixa per primera vegada la cobertura de les despeses de desplaçament des de les illes de nivells I i II per rebre assistència a especialitats en les illes de nivell III i IV.
 • Inclusió de la cirurgia robotitzada i la radioteràpia intraoperatòria com a nous serveis de referència. Això permetrà l'accés de pacients greus a tècniques quirúrgiques caracteritzades per una recuperació més ràpida i còmoda, i evitar possibles reintervencions.
 • Coordinació amb els serveis autonòmics d'emergència 112. D'una banda, s'objectiva el concepte de risc vital segons els símptomes apreciats en el moment en què es produeixen (i no a posteriori, al centre sanitari). D'altra banda, MUFACE assumeix el compromís d'impulsar instruments de col·laboració amb els serveis de salut de les CA, que atenguin als mutualistes en situació d'emergència, per afavorir la derivació del pacient a un centre concertat, sempre que aquest disposi dels mitjans per afrontar la urgència. Amb això es volen evitar els problemes de cost que pugui acabar tenint per al mutualista l'atenció sanitària en mitjà públic.
 • Impuls de la recepta electrònica. Es crea un nou incentiu per fomentar la implantació del projecte de recepta electrònica establert en el Pla d'Impuls de Muface i la seva utilització pels metges de les entitats.
 • Més protecció dels nostres avis/àvies. Es crea un incentiu que premia la fidelitat o permanència del col·lectiu major de 65 anys adscrit a l'entitat. Es pretén que les entitats posin cura en el servei a la gent gran i en cap cas transfereixin riscos per raó de l'edat a altres entitats.
 • Oferta de serveis sanitaris per sobre dels exigits pel concert. Es crea un incentiu perquè l'entitat pugui oferir serveis addicionals relacionats amb la prestació d'assistència sanitària, que suposin una millora de l'objecte del concert, siguin assistencials (salut bucodental, etc.) o tecnològics (aplicacions de telemedicina).
 • Prohibició de la transferència de riscos. Per primera vegada, es prohibeix expressament la transferència de riscos entre entitats: que una entitat promogui el canvi d'adscripció a una altra entitat dels mutualistes amb tractaments més costosos.
 • Prohibició de diferència de tracte pel fet de ser mutualista. Es prohibeix expressament que el mutualista rebi, pel fet de ser-ho, un tracte diferent de part de la seva entitat respecte d'altres assegurats privats (cites més curtes, demores en agenda…). Això sí, això no impedeix l'existència de diferents quadres mèdics per raó de cada col·lectiu.

En conclusió, l'important increment en el finançament del concert té un efecte directe en la millora de les prestacions que rebrà el mutualista.

Els mutualistes han de comprendre els continguts generals següents amb relació als assegurances per a funcionaris:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars