Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Incapacitat temporal

Per incapacitat temporal, el subsidi consisteix en el 100% de les retribucions complementàries a què el mutualista té dret el tercer mes de llicència

Un cop hagin passat 90 dies de la situació d'incapacitat temporal o risc durant l'embaràs o durant la lactància natural, s'ha de sol·licitar el subsidi corresponent.

Parlarem de:

Lloc de sol·licitud de la incapacitat temporal

Per sol·licitar el subsidi per incapacitat temporal, podem fer-ho en algun dels llocs següents:

  • Seu electrònica de MUFACE: El mutualista s'haurà de registrar i emplenar el formulari corresponent.
  • Correu postal: L'haurà d'adreçar a l'oficina de MUFACE a què estigui adscrit.
  • Personalment: Podrà anar a la seva oficina MUFACE de referència.
  • Òrgan de personal: S'haurà de presentar l'imprès de sol·licitud davant d'aquest organisme.

Import del subsidi per incapacitat temporal

L'import del subsidi per incapacitat temporal consisteix en el 100% de les retribucions complementàries a què el mutualista té dret el tercer mes de llicència. Aquesta quantitat és fixa i invariable mentre el mutualista té dret al subsidi.

Extinció del subsidi per incapacitat temporal

El subsidi per incapacitat temporal es pot extingir per les causes següents:

  • Que hagin passat 545 dies des que es va demanar la baixa mèdica.
  • Per haver rebut l'alta mèdica.
  • Perquè s'ha reconegut el dret de jubilació al treballador.
  • Per la mort del mutualista que tenia reconegut el subsidi per incapacitat temporal.
  • Si el mutualista deixa d'anar de forma injustificada a qualsevol dels reconeixements mèdics pertinents.
  • El subsidi per risc durant l'embaràs s'extingirà quan acabi l'última llicència concedida a la funcionària.

Els mutualistes han de comprendre els continguts generals següents amb relació als assegurances per a funcionaris:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars