Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Informe mèdic de MUFACE

Característiques dels informes mèdics de MUFACE, prenent com a model l'informe mèdic de visat de receptes

Com a regla general, els informes mèdics han de tenir una sèrie de dades obligatòries, com el nom i número de col·legiat del facultatiu o les dades del pacient i el seu tractament i medicacions. En el cas de visat de receptes, hi ha també un informe favorable o desfavorable de l'assessor mèdic. Tot això forma part de l' assistència mèdica per a funcionaris.

Ens ocuparem, per tant, de:

 1. Model d'informe mèdic per a visat de receptes
 2. Informe favorable o desfavorable de l'assessor mèdic per a visat de recepta
 3. Com puc tramitar el visat d'una recepta?
 4. On puc obtenir el model d'informe mèdic per a visat?
 5. Model d'informe: estructura

Model d'informe mèdic per a visat de receptes

Un model d'informe mèdic de MUFACE és el document de visat de receptes. En general, el visat és l'acte mitjançant el qual la inspecció autoritza, de conformitat amb la fitxa tècnica de l'Agència Espanyola del Medicament, l'obtenció d'una determinada medicació per a un pacient concret a través de la prestació farmacèutica del sistema de salut.

El Ministeri de Sanitat regula els medicaments que han de tenir visat, basant-se en diferents criteris com medicaments d'especial vigilància, els de nova incorporació que necessiten una especial vigilància, aquells amb preus molt elevats o d'elevat consum amb diferents possibilitats d'ús. Aquests medicaments i productes s'agrupen en medicaments d'especial control mèdic i de diagnòstic hospitalari, a més dels dietoteràpics complexos i nutrició enteral, absorbents d'incontinència d'orina, mitges elàstiques terapèutiques, extractes hiposensibilitzants i vacunes bacterianes.

Informe favorable o desfavorable de l'assessor mèdic per a visat de recepta

En el règim especial de la Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat, per poder dispensar determinats medicaments i productes, la normativa farmacèutica exigeix el visat de les receptes corresponents, acte que a MUFACE es fa al servei provincial i per a l'autorització del qual cal aportar un informe emplenat pel metge especialista en el formulari corresponent. Aquest informe té validesa pel període que s'hi indica, i s'ha d'actualitzar com a mínim cada any per renovar l'autorització del visat.

Normalment, juntament amb la primera recepta, cal presentar un informe del metge especialista de l'entitat, on consti el diagnòstic, el tractament prescrit, la posologia i la durada del tractament.

Com puc tramitar el visat d'una recepta?

Personalment o per correu postal a qualsevol oficina de Muface

On puc obtenir el model d'informe mèdic per a visat?

A la pàgina web Prestacions farmacèutiques: Dispensació amb recepta en oficina de farmàcia

Model d'informe: estructura

El model d'informe mèdic recomanat per als medicaments i productes sanitaris que el necessiten per a visat de recepta comença amb les dades identificatives del facultatiu. Concretament s'exigeixen les dades següents:

 • Nom i cognoms del facultatiu
 • Número de col·legiat
 • Especialitat

També, lògicament, cal reflectir les dades del pacient, que són:

 • Nom i cognoms del pacient
 • Edat
 • Número d'afiliació a Muface
 • Diagnòstic
 • Tractament prescrit
 • Posologia
 • Durada del tractament

A continuació, es fa l'advertència de temps de durada: “Aquest informe és vàlid durant el temps de tractament assenyalat. Si no s'especifica o és per temps indefinit, es considerarà vàlid durant 12 mesos.”

Cal de reflectir la data del document, i el lloc, segell i signatura del facultatiu

Finalment, l'assessor mèdic dicta un informe favorable o desfavorable, indicant la motivació.

L'informe finalitza amb la data, el segell i la signatura de l'assessor mèdic

Els mutualistes han de comprendre els continguts generals següents amb relació als assegurances per a funcionaris:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars