Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Informe psiquiàtric

Informe del psiquiatre pel qual queda justificada la necessitat de permanència del mutualista o beneficiari de MUFACE en un hospital psiquiàtric, perquè aquest sol·liciti una ajuda econòmica.

L'informe psiquiàtric és un informe mèdic necessari per sol·licitar l'ajuda econòmica destinada als mutualistes i beneficiaris que pateixin un procés psiquiàtric crònic que faci necessària la seva permanència en un ambient controlat en hospitals, centres o unitats psiquiàtriques reconegudes, sempre que no tinguin dret a assistència sanitària per a aquesta contingència ni coberta la prestació per altres vies.

En resum, és un informe justificatiu de la necessitat de permanència en un hospital per motius psiquiàtrics.

Respecte a l'informe psiquiàtric, abordarem:

Normativa

La normativa que el regula són l'article 135 del Reglament general del mutualisme administratiu i la Resolució de 10 de juliol de 2018 de MUFACE per la qual es convoca la concessió d'ajudes de protecció sociosanitària durant l'any 2018 (BOE de 17 de juliol de 2018).

Informe psiquiàtric. Estructura del document

El document comença amb el nom, els cognoms i el número de col·legiat de l'especialista en psiquiatria que emet l'informe, en el qual declara que el mutualista (o beneficiari) del qual s'indiquen el nom, el NIF, la data de naixement i la data de l'últim ingrés té el diagnòstic següent en el moment de l'ingrés (DSM-IV).

Quan l'especialista en psiquiatria ofereix un diagnòstic de la malaltia del mutualista o beneficiari, també emet una valoració respecte a les circumstàncies següents:

 • Pronòstic relatiu al temps d'ingrés
 • Evolució
 • Possibilitats de recuperació
 • Possibilitat de tractament alternatiu a la institucionalització
 • Diagnòstic en el moment actual (DSM-IV)
 • Tractament actual
 • Centre d'ingrés. El facultatiu, mitjançant la seva signatura, declara la seva independència envers aquest.

A la vista de tot el que s'indica, el procés a què es refereix aquest informe es pot qualificar de:

 • Crònic
 • Crònic aguditzat
 • Agut

El document acaba amb el lloc i la data del document i la signatura del facultatiu.

Aquest formulari es pot emplenar electrònicament i imprimir per a la seva entrega oficial.

On s'ha de presentar l'informe mèdic?

S'ha de presentar, fins al 31 de desembre del 2018, als serveis provincials o les oficines delegades de MUFACE, o bé a través del Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat.

Juntament amb aquest informe mèdic, també s'ha de presentar, per a l'obtenció de l'ajuda econòmica:

 • Model de sol·licitud
 • Instruccions per a la seva formalització
 • Declaració responsable (DPS-34916)
 • Declaració responsable ajuda malalts psiquiàtrics crònics

Els mutualistes han de comprendre els continguts generals següents amb relació als assegurances per a funcionaris:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars