Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Prestacions sanitàries i socials

Els mutualistes i els seus beneficiaris queden protegits segons la protecció sanitària de MUFACE en les contingències següents:

  • Necessitat d'assistència sanitària
  • Incapacitat temporal
  • Incapacitat permanent
  • Càrregues familiars

Podem agrupar les prestacions en 3 tipus: sanitàries, socials i altres serveis

Prestacions sanitàries

  • Assistència sanitària concertada en territori nacional: Té per objecte la prestació dels serveis mèdics, quirúrgics i farmacèutics destinats a conservar o restablir la salut dels beneficiaris d'aquest règim especial, així com la seva aptitud per a la feina
  • Assistència Sanitària a l'estranger: Muface presta l'assistència sanitària als mutualistes i als seus beneficiaris destinats i residents a l'estranger a través del concert d'assistència sanitària a l'exterior. Concert que des de l'1 de gener del 2012 té subscrit amb l'entitat d'assegurances DKV
  • Prestacions farmacèutiques: La prestació farmacèutica inclou les fórmules magistrals, les especialitats i els efectes i accessoris farmacèutics, amb l'extensió determinada per als beneficiaris del Sistema Nacional de Salut
  • Prestacions sanitàries complementàries La definició, l'extensió i el contingut d'aquestes prestacions es determinaran reglamentàriament. Es poden citar les següents: prestacions dentàries, oculars, altres prestacions complementàries i prestacions per material ortoprotètic.

Prestacions socials

Són les que s'esmenten a continuació:

Altres serveis:

Coneix altres continguts del teu interès