Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Prestacions farmacèutiques

Cobertura de les despeses de farmàcia per als mutualistes de MUFACE, tant en hospitals com en oficines de farmàcia

Les prestacions farmacèutiques per als mutualistes de MUFACE inclouen tres situacions de cobertura dins el sistema d' assistència sanitària per a funcionaris. En aquest contingut, parlarem dels aspectes següents:

Dispensació amb recepta en oficina de farmàcia

És la primera de les prestacions farmacèutiques i consisteix en la dispensació dels medicaments, productes sanitaris i dietètics finançats pel Sistema Nacional de Salut (SNS) en oficines de farmàcia. Han d'haver estat prescrits per un facultatiu en els talonaris de receptes de MUFACE.

Alguns medicaments necessitaran un visat. Aquest procés s'ha de dur a terme al servei provincial i la sol·licitud ha d'anar a acompanyada d'un informe mèdic que tindrà periodicitat anual.

El mutualista haurà d'abonar una part dels medicaments sol·licitats a través d'aquesta prestació farmacèutica. La quantia dependrà del tipus d'aportació que hagi de fer el mutualista:

 • Aportació normal: el mutualista de MUFACE haurà d'abonar el 30% del preu del producte sanitari.
 • Aportació reduïda: el mutualista de la MUFACE haurà de pagar el 10% del preu del medicament. El límit màxim que haurà de pagar per cada envàs és de 4,24 euros.
 • Estaran exempts d'aportació els productes dietètics i les tires reactives de glucèmia.

Termini de validesa de les receptes

Els terminis de validesa de les receptes d'aquesta prestació farmacèutica varien en funció del tipus:

 • Termini general: 10 dies naturals des de la data de prescripció o visat.
 • Receptes d'extractes hiposensibilitzants preparats individualment: 90 dies per les seves especials característiques.

Dispensació en hospitals i centres amb càrrec a l'entitat

La segona de les prestacions farmacèutiques inclou la indicació, prescripció i dispensació dels medicaments, productes sanitaris i dietètics que necessitin els mutualistes de MUFACE hospitalitzats. Aquesta prestació farmacèutica també engloba els medicaments que, segons el conveni, han de facilitar les entitats als pacients ambulatoris.

Poden accedir a aquesta prestació farmacèutica tots els mutualistes de MUFACE i els seus beneficiaris, tinguin l'atenció mèdica coberta pel Sistema Nacional de Salut o per una entitat d'assegurança mèdica. No hauran d'abonar cap quantitat en concepte d'aportació econòmica.

Reintegrament de despeses de farmàcia i productes dietètics

Aquesta prestació farmacèutica comprèn una sèrie de situacions en què el mutualista de MUFACE rebrà un reintegrament de despeses per la compra de productes farmacèutics i dietètics que tinguin cobertura pública. Aquestes situacions són les següents:

 1. Medicaments no comercialitzats a Espanya i adquirits a través dels organismes competents.
 2. Quan la prescripció no s'hagi pogut efectuar en recepta de Muface per raons d'urgència o per haver hagut d'acudir a un facultatiu aliè.
 3. Casos excepcionals i justificats en què no s'hagi pogut presentar el talonari de receptes en l'acte de la prescripció.
 4. Reintegrament de les aportacions abonades en la dispensació de receptes de determinats medicaments o patologies (calcitonina en malaltia de Paget, malalts de VIH-Sida, fibrosi quística).
 5. Reintegrament de les aportacions abonades per la dispensació de receptes de determinats medicaments a pacients amb hipercolesterolèmia familiar heterozigòtica.
 6. Reintegrament de determinades càmeres d'inhalació infantils.
 7. Reintegrament d'aportacions per medicació derivada d'accidents de servei o malaltia professional.

Així mateix, comprèn el reintegrament especial de despeses a través dels centres de les entitats en els supòsits següents:

 1. Medicaments en investigació utilitzats en règim d'"ús compassiu".
 2. Medicaments de diagnòstic hospitalari dispensats pels serveis de farmàcia hospitalària a pacients ambulants o externs.

Quantia d'aquesta prestació farmacèutica

La quantia de la tercera de les prestacions farmacèutiques depèn de cadascun dels supòsits:

 • Supòsits A, B i C: s'abonarà la diferència entre l'import pagat pel mutualista i la prestació que li correspon.
 • Supòsits D i E: el mutualista rebrà l'abonament de la diferència entre l'aportació abonada i la reduïda.
 • Supòsit F: el mutualista de MUFACE rebrà l'aportació reduïda.
 • Supòsit G: s'abonarà al mutualista tot el que hagi aportat.
 • Supòsit especial A: s'abonarà el preu del medicament.
 • Supòsit especial B: en els medicaments de diagnòstic hospitalari sense cupó precinte, s'abonarà el preu del medicament. Pel que fa a altres medicaments, es descomptarà l'aportació corresponent.

El model de sol·licitud per a aquesta prestació farmacèutica s'ha de presentar als serveis provincials o oficines delegades de MUFACE.

Els mutualistes de MUFACE tenen altres prestacions sanitàries. Són les següents:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars