Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Prestacions sanitàries complementàries

Les lleis, els reglaments i les resolucions de MUFACE estableixen un marc legal que dona cobertura a certes prestacions complementàries

L' assistència sanitària dels mutualistes de MUFACE consta d'una sèrie de prestacions sanitàries. Exposem les prestacions sanitàries complementàries següents:

Prestacions dentals

Les ajudes dentàries es determinen en l'annex II de la Resolució de 26 de juny de 2014 de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat.

Són ajudes baremades per satisfer les despeses de certes pròtesis i treballs odontològics relacionats en l'annex esmentat.

La prestació dentària comprèn els conceptes següents:

 • Dentadura completa (superior i inferior): 200 euros
 • Dentadura superior o inferior: 100 euros
 • Peça, funda o corona (cadascuna): 20 euros
 • Empastament, obturació o reconstrucció (cadascun): 10 euros
 • Implant osteointegrat: 60 euros
 • Tractament d'ortodòncia: 250 euros
 • 20 euros

Els beneficiaris de les prestacions són els mutualistes en alta o situació assimilada i els seus beneficiaris, i el dret al reconeixement d'aquestes prestacions prescriurà al cap de cinc anys a comptar de la data de la factura.

Prestacions oculars

S'estableixen en la mateixa Resolució de MUFACE que les prestacions dentàries, però en aquest cas en l'annex III. Són ajudes econòmiques baremades per satisfer les despeses de certes lents i ajudes òptiques relacionades en l'annex esmentat.

La prestació ocular comprèn els conceptes següents:

 • Ulleres (de lluny o de prop): 20 euros
 • Ulleres bifocals/progressives: 30 euros
 • Substitució de vidre (de lluny o de prop): 10 euros
 • Substitució de vidre bifocal/progressiu: 15 euros
 • Lent de contacte: 20 euros
 • Lents de contacte rebutjables (ajuda anual): 30 euros
 • Lent terapèutica: 40 euros
 • Ajudes òptiques per a baixa visió (microscopis, telescopis, telemicroscopis, lupes i filtres): 180 euros
 • Ajudes prismàtiques per a alteracions severes de la motilitat ocular: 80 euros

Prestacions per material ortoprotèsic

Es tracta d'una prestació complementària de l'assistència sanitària destinada als mutualistes i altres beneficiaris que hagin de fer servir certs productes sanitaris d'ús extern relacionats en el Catàleg general de material ortoprotètic, annex I de l'Ordre APU/2245/2005, de 30 de juny, en les condicions previstes en aquesta normativa.

La prestació ortoprotèsica comprèn:

 • Pròtesis externes (productes sanitaris que exigeixin una elaboració i/o adaptació individualitzada i que, pensades per substituir un òrgan o part d'aquest, no requereixin la implantació quirúrgica en el pacient).
 • Cadires de rodes (vehicles individuals per afavorir el trasllat de persones que han perdut, totalment o parcialment, de manera permanent la capacitat de deambulació i que siguin adequats al seu grau d'invalidesa).
 • Ortesis (productes sanitaris d'ús extern no implantables que, adaptats individualment al pacient, es destinen a modificar les condicions estructurals o funcionals del sistema neuromuscular o de l'esquelet).
 • Pròtesis especials (les que estan incloses en el Catàleg general de material ortoprotètic encara que, per les seves característiques, no entrin en cap dels apartats anteriors).

La quantia està determinada a l'annex I (Catàleg general de material ortoprotètic) de l'Ordre APU/2245/2005, de 30 de juny.

Altres prestacions complementàries

És una prestació complementària de l'assistència sanitària regulada per l'Ordre APU/2245/2005, de 30 de juny, consistent en ajudes econòmiques baremades per satisfer les despeses de certs dispositius relacionats en el seu annex IV i en la resolució de 26 de juny de 2014 de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es modifiquen els annexos II, III i IV de l'Ordre APU/2245/2005, de 30 de juny.

La prestació comprèn els conceptes següents:

 • Audiòfon: 300 euros
 • Matalàs o matalàs antiescares (amb compressor o sense): 125 euros
 • Laringòfon: 1.100 euros

La resta de prestacions sanitàries a les quals té dret el mutualista de MUFACE són:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars