Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Ajudes socials

Estan destinades a atendre situacions de necessitat mitjançant auxilis econòmics precisos.

La Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat dispensarà els serveis i auxilis econòmics que, en estats i situacions de necessitat, es considerin necessaris (article 31 Reial decret legislatiu 4/2000, de 23 de juny).

En aquest sentit, a Muface hi ha les següents ajudes socials:

  1. Subsidi de jubilació
  2. Subsidi per defunció
  3. Ajuda de sepeli
  4. Beques d'estudi per a mutualistes
  5. Beques de residència de renovació per a fills i orfes de mutualistes
  6. Beques d'estudi amb càrrec al Legado Casado de la Fuente
  7. Ajudes assistencials

Subsidi de jubilació

És una prestació econòmica de pagament únic a favor del mutualista en la data de la seva jubilació forçosa per edat o incapacitat permanent, que consisteix en el pagament de la meitat de l'import íntegre d'una mensualitat ordinària de les retribucions bàsiques que li correspongui percebre en el moment de la seva jubilació, per a fets causants esdevinguts des de l'1 de gener de 2013, inclusivament. (Art.131 del Reglament general del mutualisme administratiu)

Subsidi per defunció

S'abona quan es produeix la defunció d'un mutualista als familiars o assimilats que convisquin amb el causant i a expenses seves. És una quantia variable segons l'edat del difunt, però amb un mínim de 751,28 euros, per als casos en què els fets causants -la defunció- s'han produït a partir de l'1 de gener de 2013, inclòs.
El subsidi de defunció es pot presentar durant els 5 anys següents a la defunció.

Ajuda de sepeli

És una ajuda per sufragar les despeses de sepeli per la defunció d'un beneficiari o d'un titular amb document assimilat al d'afiliació.

Es tracta d'una prestació econòmica de pagament únic de 450,76 euros.

Beques d'estudi per a mutualistes


Aquestes beques tenen l'objectiu de sufragar totalment o parcialment el cost de la matrícula i altres despeses d'inscripció per a estudis universitaris cursats pel mutualista. Són aprovades per convocatòria anual de Muface.

La quantia de la beca és la quantitat realment abonada pel mutualista per les despeses de matriculació, amb el límit màxim de 150,00 euros per als matriculats en el curs 2017/2018.

Beques de residència de renovació per a fills i orfes de mutualistes

Consisteixen en ajudes econòmiques mensuals per cobrir totalment o parcialment les despeses de residència en un col·legi major universitari, residència universitària o unitat habitacional, motivades per la realització d'estudis universitaris en una localitat diferent del domicili familiar pel fet de no haver-hi centre per cursar-los al lloc de residència, dels fills/es o orfes de mutualistes que hagin estat beneficiaris/es de beques de residència de MUFACE durant el curs acadèmic 2016/2017 i no els hagi variat la circumstància d'haver de cursar ineludiblement els estudis en una localitat diferent de la del domicili familiar.

Beques d'estudi amb càrrec al Legado Casado de la Fuente

Són beques finançades amb càrrec al "Legado Casado de la Fuente", per als fills/es o orfes de mutualistes mestres en medis rurals que cursin, el 2017/2018, estudis d'Enginyeria Agronòmica Superior o de grau equivalents. Consisteixen en un pagament únic de 221,25 euros cadascuna.

Ajudes assistencials

Seria una modalitat on s'inclouen els serveis i ajudes econòmiques destinats a atendre determinats estats o situacions de necessitat, no coberts per altres prestacions, sempre que no es disposi dels recursos indispensables per fer-hi front.
Correspon a les comissions provincials de MUFACE la definició dels criteris per a la concessió d'ajudes assistencials

Per obtenir més informació, us aconsellem que pregunteu al servei provincial de la vostra zona

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars