Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Prestació econòmica de pagament únic per part o adopció múltiple

El mutualista rebrà una ajuda quan tingui un part o una adopció múltiple.

L' atenció mèdica per a funcionaris inclou prestacions socials i prestacions sanitàries. Dins les prestacions socials hi trobem les prestacions familiars, com la prestació econòmica de pagament únic per part o adopció múltiple.

Què és la prestació per part o adopció múltiple?

La prestació per part o adopció múltiple és una ajuda d'una sola vegada que reben els mutualistes que tenen un part o una adopció múltiple. Aquest subsidi és compatible amb el de maternitat.

Quantia

La quantia d'aquesta prestació econòmica correspon a 4, 8 o 12 vegades el salari mínim interprofessional (SMI) mensual que vigent el dia del naixement o en la data de la resolució judicial d'adopció, en funció dels barems següents:

NRE. DE FILLS SIMULTANIS

NRE. DE VEGADES DE L'IMPORT MENSUAL DEL SMI

IMPORT EN EUROS

2

4

2943,60

3

8

5887,20

4 i més

12

8830,80

Beneficiaris

El beneficiari serà el mutualista en alta o en situació assimilada a l'alta. Haurà de ser-ho en la data del part múltiple o l'adopció múltiple. La persona que el percebrà serà:

  • Un dels dos progenitors, segons el que estipulat un acord comú. Si no hi ha acord i tots dos hi tenen dret, pot percebre'l la mare biològica.
  • Si els pares no conviuen, tindrà dret a la prestació la persona que tingui la guàrdia o custòdia dels fills.
  • Si els nens són orfes o estan abandonats, tindrà dret a la prestació la persona física que se n'hagi de fer càrrec. No haurà de complir els requisits d'afiliació.

Termini i lloc de presentació

El termini per sol·licitar el subsidi per part o adopció múltiple serà de cinc anys a comptar de la data del part o de la resolució judicial d'adopció. La persona podrà presentar la sol·licitud als llocs següents:

  • Serveis provincials o oficines delegades de MUFACE.
  • Registres establerts en l'article 16 de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Registre electrònic comú (REC) de l'Administració general de l'Estat. Haurà de tenir DNI electrònic o certificat electrònic.

Caldrà presentar la documentació següent:

La resta de prestacions socials a les quals tenen accés els mutualistes de MUFACE són:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars