Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Ajudes per a estades temporals en residències assistides i en centres de dia i de nit

Quantia per a les despeses d'estada en residències i centres de dia i de nit dels mutualistes i els beneficiaris de MUFACE.

En parlar de les ajudes per a estades temporals en residències assistides i centres de dia i de nit per als mutualistes de MUFACE, hem de parlar dels aspectes següents:

Beneficiaris

Els beneficiaris de l'ajuda per a estades temporals en residències assistides o en centres de dia i de nit són els mutualistes i els beneficiaris de MUFACE que han patit una disminució de la seva autonomia i, alhora, no poden ser atesos al seu domicili durant tot el dia o part d'aquest.

Quantia

La quantia de l'ajuda per a estades temporals en residències assistides i en centres de dia i de nit dependrà de la capacitat econòmica de cada persona. L'import varia entre els 601,29 i els 858,98 euros.

Aquesta ajuda es configura pel sistema de reintegrament de despeses. La durada de l'estada és el criteri pel qual es concedirà l'ajuda. El límit de l'ajuda serà la despesa realitzada si és inferior a la quantia.

Lloc i termini de presentació

Aquesta ajuda es pot sol·licitar als llocs següents:

  • Serveis provincials i oficines delegades de MUFACE
  • Registres previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat: Caldrà tenir DNI electrònic o certificat electrònic.

Documentació

La documentació necessària per sol·licitar l'ajuda per a estades temporals en residències assistides i en centres de dia i de nit és la següent:

La resta de prestacions socials a les quals tenen accés els mutualistes de MUFACE són:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars