Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Risc durant la lactància

Subsidi que rep la mutualista que ha de canviar de lloc de treball per risc durant la lactància quan aquest canvi no es pot fer

El subsidi per risc durant la lactància és un subsidi que percep la mutualista quan, per risc durant la lactància, ha de canviar de lloc de treball per un altre de compatible amb el seu estat, però aquest canvi no resulta tècnicament o objectivament possible o no es pot raonablement exigir per motius justificats. És una de les prestacions socials que, juntament amb l' assegurança mèdica per a funcionaris i altres prestacions, conformen el sistema assistencial de MUFACE.

 1. Quantia i beneficiària de la prestació
 2. Termini i lloc de presentació
 3. Extinció de les situacions de risc
 4. Denegació, anul·lació o suspensió del dret
 5. Normativa

No es consideren situacions protegides les derivades de riscos o patologies que puguin influir negativament en la salut de la mutualista i/o del fill o filla lactant, quan no estiguin relacionades amb agents, procediments o condicions de treball del lloc o activitat desenvolupats

Quantia i beneficiària de la prestació

La quantia del subsidi per risc durant la lactància equival al 100% de les retribucions complementàries meritades en el tercer mes de llicència i la beneficiària és la mutualista que hagi obtingut llicència per risc durant la lactància natural de fills menors de nou mesos.

Termini i lloc de presentació

Termini: Un cop complerts els 3 primers mesos en aquesta situació es pot sol·licitar a MUFACE el subsidi.

Lloc de presentació:

 • A través de seu electrònica de MUFACE les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, sense necessitat d'acudir a les oficines de MUFACE.
 • Als serveis provincials o oficines delegades de MUFACE o a qualsevol dels registres previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a més de l'òrgan de personal on el mutualista presti els seus serveis.

L'òrgan de personal comunicarà directament a MUFACE la llicència del quart mes juntament amb el certificat de les retribucions bàsiques i complementàries meritades a l'inici del tercer mes de llicència i de les complementàries deixades d'abonar a partir del dia 91è.

Extinció de les situacions de risc

El dret al reconeixement de la situació de risc durant la lactància natural finalitzarà quan conclogui l'última llicència pel fet que es produeixi alguna de les causes següents:

 1. Interrupció de la lactància natural
 2. Defunció de la beneficiària o del lactant
 3. Compliment pel fill o filla de l'edat de nou mesos
 4. Incorporació de la funcionària a la seva funció habitual o a una altra de compatible amb el seu estat
 5. Qualsevol altra causa de les establertes a l'article 92.4 del Reglament de mutualisme administratiu que sigui aplicable a aquesta situació

Denegació, anul·lació o suspensió del dret

El dret al reconeixement de la situació de risc durant la lactància natural es podrà denegar, anul·lar o suspendre per les causes següents:

 1. Quan la beneficiària hagi actuat fraudulentament per obtenir o conservar el dret a la prestació econòmica
 2. Quan la beneficiària faci qualsevol treball o activitat per compte d'altri o per compte propi

El dret al reconeixement de la situació també pot ser suspès quan la beneficiària, sense causa raonable, rebutgi o abandoni el tractament que se li hagi indicat.

Normativa

Aquest subsidi està regulat per l'Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny, per la qual es regula el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural en el règim especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat.

La resta de prestacions socials a les quals tenen accés els mutualistes de MUFACE són:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars