Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Pressupost financer

Detallem les fonts de finançament de MUFACE per a l'exercici 2018

MUFACE, per al compliment de les seves finalitats, disposa d'un pressupost anual que es finança amb les cotitzacions dels mutualistes, l'aportació de l'Estat, la subvenció de l'Estat (que fonamentalment finança el dèficit que anualment es produeix per fer front a les prestacions de les mutualitats integrades fons especial), amb altres ingressos d'índole diversa (rendiments de comptes i valors, ingressos patrimonials, etc.) i el romanent de tresoreria, d'acord amb la distribució següent per al 2018:

  • Cotitzacions de mutualistes: 19,09%
  • Aportació de l'Estat: 76,51%
  • Subvenció de l'Estat: 4,22%
  • Altres ingressos: 0,18%

Per fer front a les despeses de la seva acció protectora, MUFACE destina aproximadament el 83,81% del seu pressupost de despeses a l'assistència sanitària i prestació farmacèutica, l'11,66% a la resta de prestacions del mutualisme administratiu, el 2,36% a les prestacions de les mutualitats integrades en el fons especial, i el 2,16% a les despeses d'administració i funcionament.

Els mutualistes han de comprendre els continguts generals següents amb relació als assegurances per a funcionaris:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars