Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Risc durant l'embaràs i risc durant la lactància

Les funcionàries públiques afiliades a MUFACE tenen cobert el subsidi per risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.

Aquestes prestacions s'engloben dins l' assistència sanitària per a funcionàries. Les beneficiàries són les mutualistes l'activitat laboral de les quals durant l'embaràs pot suposar un risc i aquelles que han de canviar de lloc de treball per risc durant la lactància.

En aquest article tractarem els aspectes següents:

  1. Prestació per risc durant l'embaràs: en què consisteix?
  2. Sol·licitar la prestació de risc durant l'embaràs
  3. Risc durant la lactància: Aspectes claus del subsidi

Prestació per risc durant l'embaràs: en què consisteix?

Algunes dones fan feines que poden posar en risc la seva salut o la del fetus durant el període de gestació. La prestació de risc durant l'embaràs té com a objectiu evitar que la salut del fetus o de la mare es vegi afectada.

Estar embarassada no pressuposa que una funcionària de MUFACE pugui demanar la prestació per risc durant l'embaràs. Només se'n poden beneficiar les mutualistes el metge de les quals hagi certificat que la seva activitat laboral pot suposar un risc durant l'embaràs.

Per a la concessió del subsidi de risc durant l'embaràs, s'ha d'acreditar aquesta situació. Per fer-ho, la funcionària embarassada ha de presentar diversos documents recollits a l'article 15 de l'Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny.

Sol·licitar la prestació de risc durant l'embaràs

El subsidi per risc durant l'embaràs es pot sol·licitar passats els tres mesos des que s'ha assolit aquesta situació. Té dret a rebre el 100% de les retribucions complementàries que estigués cobrant en el tercer mes des que li van reconèixer la situació de risc durant l'embaràs. El model de sol·licitud és comú al subsidi per incapacitat temporal i a la prestació per risc durant la lactància materna. En el document, la funcionària ha d'indicar les dades personals (nom i cognoms, telèfon, entitat mèdica, NIF, adreça electrònica i domicili) i les dades professionals (plaça, situació administrativa, destí i província de la plaça) i especificar la contingència que ha donat origen a la prestació. Així mateix, a l'imprès ha de notificar les dades de notificació i un compte corrent en cas de sol·licitar el pagament per transferència bancària.

La funcionària en situació de risc durant l'embaràs pot presentar la documentació pels procediments següents:

  • Seu electrònica de MUFACE: Ofereix un servei de recepció de documentació les 24 hores, tots els dies de l'any.
  • Serveis provincials o oficines delegades de MUFACE: També es pot lliurar a qualsevol dels registres que estipula l'article 16 de la Llei 39/2017 del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'òrgan de personal en què el mutualista presta els seus serveis.

Risc durant la lactància: Aspectes claus del subsidi

És un subsidi que s'ha de donar a la dona que ha de canviar de lloc de treball per risc durant la lactància, però la situació no és possible o no es pot justificar amb motius raonats. Se'n pot beneficiar l'afiliada a MUFACE que tingui llicència per risc durant la lactància, sempre que el seu fill tingui menys de nou mesos.

El subsidi per risc durant la lactància es pot sol·licitar un cop hagin passat 3 mesos des que la mutualista de MUFACE va passar a aquesta situació. Té dret a rebre el total de les retribucions complementàries que li corresponien en aquest tercer mes de llicència. L'organisme de personal és l'encarregat de remetre a MUFACE la llicència del quart mes i les retribucions bàsiques i complementàries del quart mes, així com les complementàries que la funcionària hagi deixat de percebre des del dia 91è.   

Els mutualistes han de comprendre els continguts generals següents amb relació als assegurances per a funcionaris:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars