Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Atenció al client MUFACE

L'oficina d'atenció al mutualista és el lloc per a la resolució de dubtes sobre les prestacions

L'oficina d'atenció al mutualista és el lloc on els funcionaris públics afiliats a MUFACE poden resoldre els seus dubtes amb relació a les prestacions sanitàries a què tinguin dret, com l' assegurança mèdica per a funcionaris. Els mutualistes de MUFACE poden resoldre els seus dubtes a través del formulari per a consultes habilitat a la pàgina web de la mutualitat o als números de telèfon habilitats a l'efecte.

Veurem:

Formulari per a consultes

El formulari d'atenció al client de MUFACE és la primera eina que tenen els mutualistes de MUFACE. És un formulari en línia que, com s'indica a la pàgina web de MUFACE, és només per fer consultes. En cas que una persona vulgui fer algun altre tràmit, ha d'acudir a la seu electrònica de MUFACE.

Per emplenar el formulari d'atenció al client de MUFACE, el mutualista ha de completar una sèrie de camps. Els camps obligatoris són el correu electrònic, l'assumpte i la descripció. El mutualista de MUFACE pot escollir dins d'un desplegable l'assumpte de la seva consulta entre les opcions que es donen: assistència sanitària a l'estranger, assistència sanitària nacional, ajuda per a gent gran, ajudes familiars, ajudes socials, beneficiaris, canvi de dades, canvi d'entitat mèdica, certificats, conveni amb bancs o préstec hipotecari, cotització, excedència, farmàcia, fons especial, incapacitat permanent, incapacitat temporal, jubilació, mutualista, oficina del partícip, oficines de MUFACE, altres ajudes socials, altres motius de consulta, prestacions sanitàries, queixes i suggeriments, talonari de receptes, targeta d'afiliació de MUFACE, targeta sanitària de l'entitat mèdica, tècniques de reproducció assistida, tràmits amb l'app mòbil, tràmits a la seu electrònica, TSE / CPS, vacunes i visats.

Les dades que es demanen en el formulari d'atenció al client de MUFACE que no són obligatòries són nom, telèfon, indicar si la persona que fa la consulta té la condició de mutualista de MUFACE, DNI o NIE i número d'afiliació a MUFACE. Les instruccions d'emplenament del formulari indiquen que en cas que la persona sigui mutualista de MUFACE, ha d'introduir el DNI o NIE o el número d'afiliació per poder-lo atendre de forma més personalitzada. Així mateix, a les instruccions s'indica la importància d'emplenar de manera correcta el camp d'adreça electrònica. Aquest serà mitjà pel qual es durà a terme l'atenció al client de MUFACE.

Telèfon 24 hores MUFACE

El contacte amb MUFACE també es pot fer per via telefònica. L'oficina d'informació al mutualista de MUFACE disposa de dos números de telèfon d'atenció al client MUFACE durant 24 hores. Són el 91 273 99 50 i el 91 273 49 99. També podeu acudir a les oficines delegades i als serveis provincials de MUFACE per resoldre els vostres dubtes.

La resta d'oficines de MUFACE a Espanya són:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Digital Doctor

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars