Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Serveis Centrals Muface

Per reial decret, s'estableixen l'estructura de MUFACE i els seus serveis centrals i perifèrics. Els serveis centrals són a Madrid

La Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE) és un organisme públic, amb personalitat jurídica pública diferenciada, patrimoni i tresoreria propis i autonomia de gestió en els termes recollits en el text refós, a qui correspon de forma unitària la gestió del mutualisme administratiu per als funcionaris inclosos en el seu camp d'aplicació.

Els òrgans de govern, administració i representació de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat són els que s'estableixen, de forma anàloga a les entitats gestores de la Seguretat Social, per reial decret, en el qual es determinen la seva composició, el seu funcionament i les seves atribucions. Igualment, i d'acord amb les normes sobre competències i procediments en matèria d'organització, per reial decret, a proposta del Ministre d'Administracions Públiques, i per ordre d'aquest Ministre, s'estableixen, respectivament, les estructures pròpies dels seus serveis centrals i dels seus serveis perifèrics.

Ubicació dels Serveis Centrals de Muface

Els serveis centrals de MUFACE són a Madrid, a l'adreça següent:

  • Paseo de Juan XXIII, 26. 28040-MADRID
  • Telèfon centraleta: 91 273 95 00
  • Fax: 91 273 98 82

Serveis provincials

Coneix totes les oficines de MUFACE a Espanya:

Per conèixer les dades oficials, accediu a el web de MUFACE.

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars