Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Validesa de la targeta sanitària europea

La vigència de la targeta sanitària europea és de 2 anys. Durant aquest temps, el mutualista tindrà assistència mèdica en països d'Europa.

La targeta sanitària europea (TSE) és el document que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries que resultin necessàries, des d'un punt de vista mèdic, en el territori d'un altre Estat membre de la Unió Europea i en quatre països europeus més, que són Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa.

Termini de validesa

La TSE té una vigència de dos anys tant per als mutualistes com per als beneficiaris.

El CPS s'emet, per regla general, per un període inferior o igual a trenta dies. L'expedit per Internet és vàlid per 30 dies. Per obtenir-ne un amb un període de validesa superior (màxim 6 mesos), s'ha de sol·licitar personalment en els serveis provincials i oficines delegades. Per fer-ho, és imprescindible justificar (aportant la documentació corresponent) les raons per les quals es té previst superar aquest període i no es pot sol·licitar el TSE.

El període de validesa (data d'expiració) consta a la TSE/CPS mateix. És aconsellable comprovar que inclou la data prevista de tornada; si no és així, és convenient sol·licitar una altra targeta per assegurar la cobertura durant tota l'estada. Finalitzat aquell període se'n podrà sol·licitar una de nova.

La utilització de la TSE/CPS durant el seu període de validesa està condicionada, a més, al fet que el seu titular, és a dir, el mutualista o els seus beneficiaris, mantingui aquesta condició durant la seva vigència. Fer-ne un ús indegut suposarà que el titular s'hagi de fer càrrec del cost de l'assistència i MUFACE li podrà reclamar les prestacions indegudament percebudes d'acord amb el que preveu la disposició addicional desena del text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2000, de 23 de juny.

L' assistència sanitària per a funcionaris és molt important també a l'estranger. Per això, han de conèixer sobre diversos temes relacionats:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars