Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Avantatges i com obtenir la targeta sanitària europea

Document personal que has de sol·licitar a Muface per obtenir assistència sanitària si viatges a l'estranger

Si ets funcionari de l'Administració civil de l'Estat i marxes de vacances, de viatge de feina o a estudiar a un altre Estat membre de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Suïssa, has de sol·licitar a MUFACE la targeta sanitària europea (TSE), que és el document que t'ajudarà en cas que necessitis assistència sanitària.

A continuació, tractarem els temes següents:

  1. Què és?
  2. Àmbit de l'assistència rebuda
  3. Quins en són els avantatges?
  4. Com obtenir-la?
  5. Renovació

Què és la TSE?

És un document personal i intransferible de cada mutualista i els seus beneficiaris, que han de disposar de la seva TSE, que serà vàlida durant dos anys sempre que mantinguin aquesta condició.

És una targeta gratuïta que permet accedir a l'atenció sanitària pública -necessària per motius mèdics- durant una estada temporal a qualsevol dels 28 estats membres de la UE, a més d'Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa, en les mateixes condicions i amb el mateix cost (l'assistència és gratuïta en alguns països) que les persones assegurades en aquell país.

És important fer notar que la targeta sanitària europea:

  • -no és una alternativa a l'assegurança de viatge. No cobreix l'assistència sanitària privada ni costos com ara el vol de tornada al teu país d'origen o la pèrdua o sostracció de les teves pertinences.
  • -no cobreix les teves despeses si viatges amb la intenció expressa de rebre tractament mèdic.
  • -no garanteix la gratuïtat del servei. Com que els sistemes d'assistència sanitària de cada país són diferents, els serveis que al teu país són gratuïts poden no ser-ho en altres països.

Àmbit de l'assistència rebuda amb la TSE

A Espanya tenim un sistema nacional de salut però en altres països en tenen un altre de diferent. Això implica que el sistema de salut de Suècia, per exemple, pot no incloure totes les prestacions que facilita el sistema a Espanya i algunes d'aquestes prestacions poden tenir un cost determinat.

Bàsicament, ens podem trobar amb dos sistemes per reintegrar el cost de l'atenció sanitària que hem rebut a l'estranger, en funció dels països. Alguns països estableixen l'avançament de l'import de l'assistència (sistemes de reemborsament) o abonament parcial d'aquesta (sistema de copagament). Per això, cal que el titular s'informi abans del viatge de les condicions en què es presta l'assistència sanitària pública al país de destinació, atès que se li aplicaran les mateixes regles que als seus ciutadans.

En cas que l'interessat hagi rebut assistència en un Estat amb règim de reemborsament o copagament, pot sol·licitar que MUFACE li reintegri les quantitats satisfetes de conformitat amb la normativa de la Mutualitat.

Avantatges de la TSE

La TSE permet accedir als serveis d'atenció sanitària pública, propis o concertats (per exemple un metge, un hospital o un centre d'atenció sanitària) durant els desplaçaments temporals als estats esmentats, en les mateixes condicions que els seus nacionals.

Com obtenir la TSE?

La TSE es pot sol·licitar als serveis provincials i oficines delegades i a la seu electrònica de Muface.

Renovació de la targeta sanitària europea

Un cop finalitzi el termini de vigència de la targeta podràs sol·licitar-ne una de nova.

Atès que l'assistència es rep en les mateixes condicions que els nacionals dels països de destí, en determinats casos l'accés al sistema sanitari públic implicarà que el mutualista hagi de desemborsar al moment part del cost de l'assistència.

L'ús indegut de la TSE suposarà que el mutualista hagi de fer-se càrrec del cost d'assistència.

Pots obtenir informació específica país per país per a l'accés a cada modalitat d'assistència.

La targeta sanitària europea és un aspecte important dins l'atenció mèdica dels mutualistes de MUFACE a l'estranger, però n'hi ha d'altres:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars