Esborrament de la petjada digital

Aquest servei inclou:

  • Cancel·lació dels comptes de correu electrònic de l'assegurat.
  • Sol·licitud de baixa del difunt a les xarxes socials o canvi a compte commemoratiu.
  • Tramitació de la baixa o traspàs de blogs i webs del difunt, perfils en fòrums, xats o pàgines de cerques de parella.
  • Eliminació o traspàs d'arxius emmagatzemats al núvol.