El contracte de l'assegurança

Miniatura

Què és un condicionat?

És un contracte que recull els drets i obligacions de DKV i de l'assegurat o prenedor. També es diu "Condicions generals" i "Condicions particulars".

Pròrroga i baixa del contracte

Els contractes es prorroguen automàticament cada any, llevat que una de les parts no ho vulgui i ho comuniqui per escrit amb un mínim d'un mes d'antelació abans del venciment de la pòlissa.

Quina documentació lliurem en contractar l'assegurança?

  • Llibre del quadre mèdic: informació sobre la Xarxa DKV de Serveis Sanitaris i com accedir-hi.
  • Les condicions generals: llibre que conté totes les clàusules (drets, obligacions, cobertures…) aplicables al contracte i que són comunes per a tots els clients.
  • Les condicions particulars: documentació amb les clàusules del contracte adaptat a la teva situació particular, com ara nom i cognoms dels assegurats, domicili, data d'efecte de la pòlissa, prima...
  • Targeta sanitària DKV Medi-Card®: que t'identifica com a client de DKV Seguros i et dóna accés als serveis contractats.

Tractament de dades personals

DKV Seguros queda expressament autoritzada per sol·licitar, tractar i cedir a entitats del seu grup assegurador les dades personals del prenedor o l'assegurat. Pel que fa a les dades de salut de l'assegurat, es poden cedir a un tercer quan sigui necessari, i amb la finalitat exclusiva de gestionar les prestacions sanitàries, els plans de prevenció i promoció de la salut i els serveis addicionals coberts per l'assegurança.

Així mateix, DKV Seguros està autoritzada per remetre informació al prenedor i/o l'assegurat, sobre les prestacions sanitàries, plans de prevenció o promoció de la salut i els béns o serveis que els puguin interessar.

El prenedor de l'assegurança o assegurat es poden adreçar a DKV Seguros per consultar aquestes dades o per actualitzar-les, rectificar-les o cancel·lar-les d'acord amb la Llei orgànica 15/99, de protecció de dades de caràcter personal. Per exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'aquestes dades, ho pots fer d'aquestes maneres:

Com puc modificar dades en la meva pòlissa?

  • Al 902 499 499 pots incloure un telèfon, modificar una adreça, un fax, l'adreça electrònica o fer canvis lleus (no més d'una lletra) en el nom i els cognoms.
  • A través de l'Àrea Privada del Client pots modificar les dades de telèfons, adreça electrònica, adreça postal, canvi de contrasenya, tipus de correspondència, període de pagament dels rebuts i compte bancari.
  • Si són modificacions més importants, com la data de naixement, el DNI, el nom complet, etc, s'han de sol·licitar per escrit mitjançant un fax: 902 499 000, per correu electrònic atencion.cliente@dkvseguros.es o anant a la sucursal més pròxima.