Per què DKV em dóna d'alta i la Seguretat Social no?

Miniatura

Per què DKV em dóna d'alta i la Seguretat Social no?

El període en què es té dret a cobrar aquesta prestació és diferent del període de baixa en la Seguretat Social, ja que DKV Seguros únicament cobreix la incapacitat total per a la professió que s'ha declarat en la pòlissa. La indemnització acaba en el moment en què puguis tornar a fer la teva activitat professional, encara que sigui de manera parcial, independentment de continuar de baixa en la Seguretat Social o no haver assolit el guariment total.