Per a quines proves necessites autorització?

Miniatura

Cal autorització per a les proves diagnòstiques complexes i els tractaments, els trasllats en ambulància, les pròtesis i els implants, les sessions de psicoteràpia i els programes o les revisions preventius, així com per als ingressos hospitalaris.

Algunes autoritzacions concretes s'han de sol·licitar per escrit per a una valoració del nostre equip mèdic. Les consultes a especialistes no necessiten autorització; n'hi ha prou amb la targeta mèdica MEDICARD®

Quan se sol·licita una autorització per a ingressos hospitalaris o intervencions quirúrgiques, cal facilitar les dades del metge, la clínica o el centre hospitalari, la data d'ingrés i la prescripció. Has de conservar el número d'autorització per fer la prova o intervenció sol·licitada.