Tractament de dades personals

Miniatura

DKV Seguros queda expressament autoritzada per sol·licitar, tractar i cedir a entitats del seu grup assegurador les dades personals del prenedor i/o l'assegurat. Pel que fa a les dades de salut de l'assegurat, es poden cedir a un tercer quan sigui necessari, i amb la finalitat exclusiva de gestionar les prestacions sanitàries, els plans de prevenció i promoció de la salut i els serveis addicionals coberts per l'assegurança.

DKV Seguros també queda autoritzada per remetre informació al prenedor o l'assegurat, sobre les prestacions sanitàries, plans de prevenció o promoció de la salut i els béns o serveis que els puguin interessar.

El prenedor de l'assegurança i/o assegurat es poden adreçar a DKV Seguros per consultar aquestes dades o per actualitzar-les, rectificar-les o cancel·lar-les d'acord amb la Llei orgànica 15/99, de protecció de dades de caràcter personal. Per exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'aquestes dades, ho pots fer d'aquestes maneres: