Documentació que es lliura amb el contracte

Miniatura
  • Llibre del quadre mèdic: informació sobre la Xarxa DKV de Serveis Sanitaris i com accedir-hi.
  • Les condicions generals: llibre que conté totes les clàusules (drets, obligacions, cobertures…) aplicables al contracte i que són comunes per a tots els clients.
  • Les condicions particulars: documentació amb les clàusules del contracte adaptat a la teva situació particular, com ara nom i cognoms dels assegurats, domicili, data d'efecte de la pòlissa, prima....
  • Targeta sanitària MEDICARD®: que t'identifica com a client de DKV Seguros i et dóna accés als serveis contractats.