Enviament d'assistència centre no concertat per MUFACE

Miniatura

Enviament d'assistència centre no concertat per MUFACE

Quan s'utilitzin mitjans no concertats amb DKV Seguros, caldrà abonar, sense dret a reintegrament, les despeses que se'n puguin derivar, excepte en els casos de denegació injustificada d'assistència i en els d'assistència urgent de caràcter vital, en els termes del Concert d'Assistència Sanitària vigent.