Què és un copagament

Miniatura

Què és un copagament?

El copagament és l'import que hauràs d'abonar per cada acte mèdic efectuat, segons la modalitat d'assegurança que tinguis contractada. Pots veure l'import d'aquests copagaments a la "Taula de grups d'actes mèdics i copagaments" de les condicions particulars i/o especials de la teva pòlissa.