Preguntes freqüents

Assegurances de la llar

976 991 198 / 902 499 300

1. Què és el Continent i el Contingut? 

S'entén per Continent el valor del mateix habitatge, de l'edificació en si: fonaments, murs, portes, finestres i sostres, incloses les construccions adjacents com patis, garatges, terrasses, piscines i instal·lacions esportives, així com les seves instal·lacions fixes (calefacció, subministraments d'aigua, llum, gas, panells solars, etc.).

El terme Contingut es refereix als béns personals, com el mobiliari (inclòs el mobiliari fix de cuina i bany), roba, llibres, música, objectes de decoració, aixovar domèstic, electrodomèstics, ordinadors i tecnologia, joies normals, etc. que es trobin dins l'immoble assegurat i siguin propietat de l'assegurat, els seus familiars o persones que convisquin al domicili.

2. Com puc calcular el meu capital de continent i contingut?

Per calcular el valor del continent i poder calcular el preu de l'assegurança et demanarem: tipus d'habitatge, m² construïts, qualitat de l'habitatge i província on es troba l'habitatge.

El capital se subscriurà per la totalitat de l'habitatge (inclosa la quota part de la copropietat, si l'habitatge pertany a una comunitat en règim de propietat horitzontal).

Pel que fa al valor del contingut, DKV EcoHogar té en compte la indemnització a valor a nou segons es defineix en les condicions generals. Però per a això cal que l'assegurat (ja que és la seva pròpia valoració subjectiva) estableixi amb l'ajuda del seu mediador, o a la mateixa sucursal, uns capitals suficients i adequats per reposar la totalitat dels béns del seu habitatge, en cas de sinistre, inclosos el mobiliari fix de cuina i bany.

Atès que els mobles fixos de cuina i bany formen part del contingut, per a un pis tipus mitjà que sigui l'habitatge habitual i estigui habitat per tres o quatre persones, aconsellem assegurar el contingut amb un capital d'entre 25.000 i 30.000 euros, com a mínim.

3. Com puc assegurar les joies i els objectes de valor especial?

  • Joies (joies, pedres precioses, rellotges, monedes d'or...): a DKV tens l'avantatge que en assegurar el contingut s'inclou un 10% d'aquest capital per a joies normals o habituals en un habitatge mitjà. Quan el valor d'aquestes joies superi en conjunt el 10% de la suma de contingut, i amb màxim de 6.000 euros, aquest excés pot ser objecte de cobertura, amb una declaració prèvia expressa i el pagament de la prima corresponent. També caldrà detallar aquelles joies amb un valor unitari superior a 2.000 euros.
  • Objectes de valor especial: quadres, coberteria de plata, escultures, col·leccions de monedes i segells, pelleteria, etc. Els objectes de valor especial s'han de detallar sempre que el seu valor individual o el del conjunt del qual formin part excedeixi els 3.000 euros.

4. Què cobreix la meva assegurança?

És important que t'informis a través del teu mediador o a la teva sucursal de les diferents modalitats de què disposem, i que permeten adaptar-se a les teves necessitats. A Assegurances de la llar  pots triar la modalitat segons les teves necessitats de cobertures. Des de la modalitat Plus, la més avançada, passant per la Complet, amb àmplies cobertures, fins a la Basic, que cobreix només les garanties més fonamentals a un preu ajustat. Finalment, disposes de la modalitat d'incendis, més dirigida a fer front, només, als requeriments de les entitats financeres per una hipoteca.

5. Quins serveis tinc inclosos dins la meva pòlissa?

  • DKV assistència a la llar 24 hores: estem a la teva disposició davant de qualsevol urgència de la llar.
  • Servei de manetes: t'oferim ajuda professional per a una gran varietat de tasques domèstiques.
  • Servei de reparació d'electrodomèstics: ampliem la garantia de mà d'obra fins a 7 anys.
  • Serveis ecològics: faciliten un entorn saludable i bones pràctiques de sostenibilitat en l'habitatge.
  • Accés a DKV Club Salut i Benestar: serveis mèdics i de benestar a preus especials només per a abonats.
  • Servei d'assistència informàtica i tecnològica: Necessites ajuda amb les noves tecnologies? Un expert t’assessorarà.
  • Assistència psicològica telefònica 24 hores.

6. Soc llogater. M'he de fer una assegurança?

Si vius de lloguer, també és fonamental que asseguris la teva responsabilitat civil per fer front als danys que puguis ocasionar als béns del propietari i de terceres persones (veïns, etc.). Quan assegures el contingut o mobiliari l'estàs assegurant automàticament. Has de tenir en compte que si, per exemple, es produís un incendi a la cuina, a més dels danys produïts a l'habitatge, es podrien produir danys (per exemple, fum) al celobert de la comunitat o d'altres habitatges. Les companyies d'aquests tercers perjudicats o ells mateixos repercutiran contra tu com a responsable dels danys ocasionats. Per això, la garantia més important que has de tenir és la RC, i la tindràs inclosa en assegurar el contingut. Quan asseguris el contingut has de valorar els teus propis béns, així com aquells dels quals has de respondre en l'habitatge. És a dir, la totalitat dels béns, inclòs, per exemple, el mobiliari fix de cuina.

7. Tinc contractada una pòlissa de comunitat de propietaris. Cal que em faci una pòlissa de llar?

Per descomptat, si el que vols és tenir assegurat el teu habitatge. Les assegurances contractades per la comunitat cobreixen, per norma general, les parts comunes de l'edifici, de manera que les parts que són propietat exclusiva de l'habitatge no queden cobertes. Per tant, al contrari del que pugui semblar, que la comunitat asseguri l'edifici no implica que totes les parts que componen l'edifici quedin automàticament assegurades. El mobiliari cal assegurar-lo, i això no és objecte de la pòlissa comunitària. Els danys a l'habitatge en determinades garanties tampoc no són objecte de cobertura. I per acabar, la responsabilitat civil com a ocupant de l'habitatge tampoc no estarà coberta. Per tot això, una assegurança privativa és necessària si l'ocupant, propietari o llogater, vol tranquil·litat i percebre una protecció adequada del seu habitatge i de les seves obligacions davant de tercers.

8. Què cobreix la meva assegurança de responsabilitat civil?

En general, cobreix les obligacions que hauríem d'afrontar com a conseqüència dels danys materials i personals causats a tercers. Aquests danys poden derivar-se en ser titular o propietari de l'habitatge i estaran assegurats en contractar el continent. Exemple: trencament de canonades que causin danys al pis de sota, caiguda d'una teula del meu habitatge unifamiliar que causi danys a un vehicle aparcat o danys a pisos de l'edifici per una explosió. En assegurar el contingut també cobrim la nostra responsabilitat civil privada i la de la família que convisqui amb nosaltres, inclosos els fills independentment de l'edat, sempre que mantinguin la seva residència principal a l'habitatge assegurat. També s'hi inclouen les accions en qualitat de cap de família, contractant d'obres menors, esportista, propietari o usuari de vehicles sense motor, propietari d'embarcacions, pràctica de càmping, vianant, propietari d'animals domèstics o de companyia, etc.

9. Està inclosa la responsabilitat civil del meu gos? 

Si tens assegurat el mobiliari o contingut, tens coberta la responsabilitat civil en què puguis incórrer com a propietari del gos, a excepció d'aquells que tenen consideració de gossos potencialment perillosos de conformitat amb la llei.

10. Què he de fer en cas de sinistre?

Si has tingut un sinistre i necessites els serveis d'un especialista —un lampista per una fuita d'aigua, un vidrier perquè s'ha trencat un vidre, o un manyà que obri la porta perquè t'has deixat les claus a dins de casa— pots utilitzar (depenent de si assegures continent o contingut o ambdós i d'acord amb les cobertures contractades) els serveis d'assistència a la llar que DKV posa a la teva disposició les 24 hores. Per fer-ho només has de trucar al telèfon: 976 991 198 o 902 499 300.

11. Què passa en cas de sinistre si els meus capitals són inferiors als correctes?

Si has assegurat els teus béns per un valor inferior al que els correspon (infraassegurança), la companyia, en cas de sinistre parcial, et podrà aplicar la regla proporcional, és a dir, et seran indemnitzats els danys o desaparicions en la mateixa proporció dels teus capitals respecte dels que havies d'haver assegurat. Per exemple: si els teus béns estan assegurats al 60% del seu valor correcte, la indemnització que percebràs serà igualment el 60% de la que et correspondria si els haguessis assegurat al 100%. En cas de sinistre total, la companyia t'indemnitzarà com a màxim el capital que tinguis assegurat en pòlissa. No obstant això, DKV aplica un marge de tolerància per tal de no aplicar aquesta regla si les diferències no són evidents.

12. Puc fer canvis en la meva pòlissa abans del venciment? 

Es poden modificar alguns aspectes de la pòlissa: augmentar o disminuir els capitals, incloure joies o objectes de valor especial, modificar la situació del risc, etc.

13. Es pot fraccionar el pagament de l'assegurança de la llar?

Quan arribi el venciment de la pòlissa o en el moment de la contractació, pots escollir entre tres formes de pagament: anual, semestral o trimestral. Perquè això sigui aplicable, però, és imprescindible que la prima neta per rebut resultant sigui igual o superior a 50 euros.