Els desastres climàtics van afectar, el 2015, prop de 90 milions de persones

L'Observatori DKV de Salut i Medi Ambient destaca l'impacte dels desastres naturals en la salut mundial i n'analitza els efectes a llarg termini

Els desastres naturals acaben cada any amb la vida de més de 60.000 persones. L'augment del nivell del mar i de la intensitat dels esdeveniments meteorològics són fets de creixent notorietat que influeixen en la nostra forma de vida. En les properes dècades, la variabilitat de les precipitacions afectarà el subministrament d'aigua dolça, la qual cosa suposarà una amenaça per a la higiene i un augment del risc de malalties com les diarreiques, que anualment provoquen 760.000 defuncions de menors de cinc anys. El 92% de les catàstrofes naturals estan relacionades amb el clima, i prop de 90 milions de persones es van veure afectades l'any passat pels desastres climàtics.

Aquests i altres dades es recullen a l'informe Canvi climàtic i salut de l'Institut DKV de la Vida Saludable, a través del seu Observatori de Salut i Medi Ambient, que pretén conscienciar la població sobre aquesta realitat. La publicació de l'informe coincideix amb la celebració del Dia Internacional per a la Reducció dels Desastres Naturals, que tindrà lloc el pròxim 14 d'octubre.

Les temperatures extremes són més perilloses a l'hivern

Les onades de fred són proporcionalment més crítiques que les de calor. Al nostre país, per exemple, per cada dia d'onada de fred registrada entre 2001 i 2009 es van produir 3,5 defuncions; mentre que per cada dia d'onada de calor van morir 2,9 persones. Madrid i Andalusia són les comunitats autònomes que més han patit en els darrers anys amb motiu d'aquest esdeveniment climàtic. A l'altre extrem hi ha Navarra, la comunitat espanyola més exposada als riscos derivats de les altes temperatures.

D'altra banda, l'any passat va ser el més calorós de la història, i les altes temperatures van afectar més d'un milió de persones a tot el món. Es van detectar fins a onze onades de calor, i França va ser el país més afectat per les temperatures extremes, que van causar la defunció de 3.275 francesos. L'Índia i el Pakistan també van acusar especialment aquestes onades, i van registrar, respectivament, 2.248 i 1.229 defuncions.

Hi ha una temperatura màxima mitjana per a cada zona del planeta. Quan les onades de calor incrementen les temperatures i sobrepassen aquest llindar, augmenta el risc de mortalitat. A Espanya, la temperatura llindar més alta és de 40ºC, i es registra a Còrdova, Sevilla i Màlaga. Per contra, la Corunya és la localitat que presenta la temperatura llindar més baixa (26ºC).

L'Agència Europea de Medi Ambient estima que el 2050 es produiran prop de 120.000 morts addicionals l'any amb motiu de les onades de calor. L'acció de l'ésser humà sobre el planeta ha duplicat el nombre d'onades de calor, i provocarà un augment de la seva intensitat i durada en els propers anys. Si no es prenen mesures preventives, l'impacte econòmic assolirà els 150.000 milions d'euros.

Les inundacions van afectar l'any passat 27,5 milions de persones

El canvi climàtic ha derivat en una creixent variabilitat i irregularitat de les precipitacions. El 2015 es van registrar 152 episodis d'inundacions, motivats per la fusió accelerada de les glaceres, la pujada del nivell del mar, la inadequada planificació del territori i l'increment de les precipitacions extremes. Fins a 16,4 milions de persones van patir aquest desastre natural a l'Índia, més de la meitat del total de població mundial afectada per inundacions.
En aquest sentit, les inundacions tenen un impacte especial en la salut de les persones, i a curt o llarg termini, els seus efectes més notoris són:
  • Lesions, traumatismes i proliferació de vectors de malalties infeccioses
  • Morts per ofegament i augment de les malalties transmeses per l'aigua
  • Danys en llars, béns i serveis i producció d'aliments: augmenta la prevalença de la malnutrició i la desnutrició, que actualment causa ja 3,1 milions de defuncions l'any
  • Desplaçats
  • Ansietat, estrès posttraumàtic i depressió
  • Danys en infraestructures i serveis sanitaris i d'emergències
  • Contaminació de l'aigua de consum humà

Les sequeres motivaran prop de 200 milions de migracions climàtiques el 2050

Les sequeres són l'esdeveniment meteorològic extrem que més impacte ha tingut en el darrer any. El 2015 va haver-hi 32 grans sequeres, que van afectar més de 50 milions de persones a tot el món, i que van obligar milions de persones a migrar del seu habitatge habitual a la recerca d'escenaris saludables.

En aquest sentit, les previsions assenyalen Espanya com un escenari d'augment dels extrems climàtics. Els models de predicció estimen un augment general de les temperatures al nostre país, la qual cosa suposaria una reducció d'entre el 10 i el 30% de la precipitació mitjana anual. Aquest fet incrementarà la durada i la intensitat de les sequeres al final d'aquest segle.

Els incendis forestals, la limitació de les activitats industrials, la reducció de la capacitat agrícola i ramadera, els canvis en l'hàbitat i els ecosistemes i les restriccions d'aigua són alguns dels efectes més significatius derivats de les sequeres.

Pots consultar l'informe complet en aquest enllaç
http://cat.dkvseguros.com/observatorio/cambio-climatico-y-salud